DomovNoviceOb tednu globalnega učenja tudi o ciljih trajnostnega razvoja

Ob tednu globalnega učenja tudi o ciljih trajnostnega razvoja

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

V Sloveniji se bo danes, že enajstič zapored, začel teden globalnega učenja. Osrednja tema letošnjega tedna je trajnostni razvoj, slogan pa je Moj svet je odvisen od vseh nas.

V različnih krajih bodo na to temo potekali številni dogodki, kot so predavanja, delavnice globalnega učenja, pogovori, kreativno pisanje, pisanje apelov in drugo.

Cilji trajnostnega razvoja, ki jih je 193 držav sprejelo 25. septembra 2015, so univerzalni in vključujejo vse države, tudi Slovenijo. Ciljev, ki jih bodo države skušale doseči do leta 2030, je 17 in pokrivajo vsa področja našega življenja, od skrbi za okolje, uporabe obnovljivih virov energije, odgovornega potrošništva do dobrega zdravja, kakovostne izobrazbe in enakosti spolov.

“Pri doseganju teh ciljev je bistvenega pomena, da moramo sodelovati vsi, saj živimo v globalni soodvisnosti, kjer naša dejanja vplivajo na življenje ljudi v drugih delih sveta in obratno,” so zapisali v organizaciji SLOGA, platformi nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Mestna občina Koper tako želi s celostno prometno strategijo ponuditi prebivalcem možnost, da bi za vsakodnevno premagovanje krajših relacij izbrali pešačenje in kolesarjenje, namesto avtomobilov pa javni prevoz.

Del trajnostnega razvoja je tudi Mestna občina Koper, ki v okviru tega med drugim v sodeluje s podjetjem Harpha Sea d. o. o., s katerim je pripravila načrt cestne prometne strategije oz. trajnostnih rešitev za lažje življenje naših občanov. Načrt predvideva postopno zaporo starega mestnega jedra za motorni promet, ozelenitev obstoječih prometnih koridorjev, vzpostavitev celovitega kolesarskega omrežja, izboljšanje integracije med različnimi sredstvi javnega potniškega prometa, vzpostavitev osnovne mreže polnilnic za električna vozila. In to je le nekaj od predvidenih ukrepov. Mestna občina Koper tako želi s celostno prometno strategijo ponuditi prebivalcem možnost, da bi za vsakodnevno premagovanje krajših relacij izbrali pešačenje in kolesarjenje. Cestno prometna strategija je torej usmerjena predvsem v koriščenje alternativnih oblik mobilnosti.

Cilji tedna globalnega učenja pa so spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente in profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju in razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu.

Teden globalnega učenja je sicer vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope že od leta 1999. V tem tednu v številnih evropskih državah potekajo dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje pri razreševanju ključnih skupnih izzivov človeštva.