DomovNoviceObčina gostila predstavnike Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Evrope

Občina gostila predstavnike Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Evrope

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Predstavniki Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Evrope (CLRAE) so v okviru tridnevnega nadzornega obiska v Sloveniji monitoring spoštovanja Evropske listine lokalne samouoprave (MELLS) danes opravili tudi na Mestni občini Koper. Zanimalo jih je predvsem s kakšnimi izzivi se kot lokalna oblast pri svojem delovanju in razvoju srečujejo, kakšno je sodelovanje med lokalno skupnostjo in državo, kakšen pomen bi imela regionalizacija države za posamezne lokalne skupnosti in kako ocenjujejo finančno situacijo oz. avtonomijo lokalnih skupnosti.

Člana nadzornega odbora Kongresa Henrika Bradea Johansena in strokovni sodelavki Svitlano Pereverten in Iveto Reinholde so v prostorih koprske občine sprejeli župan Boris Popovič, direktorica občinske uprave Sabina Mozetič in vodja urada za finance in računovodstvo Vilma Milunovič in jim uvodoma predstavili Mestno občino Koper, njeno delovanje in razvoj ter izzive, s katerimi se pri tem srečujejo.

Predstavnike Kongresa je najbolj zanimalo vprašanje finančne avtonomije občine, ki za posamezne občine, kot je pojasnila Vilma Milunovič, ni zadovoljiva. Obveznosti, ki jih država nalaga občinam namreč presegajo delež lastnih finančnih virov. Ti predstavljajo okrog 30 odstotkov vseh prihodkov, in sicer iz naslova davkov, katerih višino pa regulira država. Zanimalo jih je tudi, na kakšen način so občine vključene v oblikovanje in sprejemanje zakonodaje, ali so avtonomne na področju zaposlovanja, kot tudi kakšno je na splošno sodelovanje z državnimi organi, vlado, ministrstvi. Z nekaterimi organi sodelujejo dobro, so povedali predstavniki občine, vendar so določeni postopki, kot je recimo pridobivanje soglasij, mnenj, izdaja potrebnih listin, prepočasni, kar bi bilo potrebno izboljšati. Prav tako na občini ključno težavo vidijo v odsotnosti regij, ki bi bistveno olajšale realizacijo načrtovanih nalog in projektov, kot tudi v tem, da bi morale biti določene pristojnosti, predvsem s področja urejanja prostora, kot tudi konkretno pridobivanje gradbenih dovoljenj in inšpekcijski postopki, v domeni lokalne oblasti.

Beseda je nanesla tudi na področje izobraževanja, vključenosti italijanske narodne skupnosti in izzivov življenja na narodnostno mešanem območju, sodelovanje z občinami v sosednjih Italiji in Hrvaški, odprli pa so tudi vprašanje odnosov med koprsko občino in Občino Ankaran ter delitveno bilanco.

Naloga Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Evrope je pomagati državam članicam pri praktičnem uresničevanju njihovih prizadevanj za vzpostavitev učinkovite lokalne in regionalne samouprave. V okviru tega opravljajo tudi redne nadzorne obiske.