DomovNoviceObčinski proračun naslavlja tudi izzive podnebnih sprememb

Občinski proračun naslavlja tudi izzive podnebnih sprememb

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Koprski občinski svet je na včerajšnji redni seji sprejel skoraj 107 milijonov evrov vreden proračun za leto 2024. Od tega bo za naložbe namenjenih skoraj 46 milijonov evrov, predvsem za infrastrukturne projekte ter izvedbo načrtov, povezanih z energetsko samooskrbo in prilagajanjem na podnebne spremembe.

Skupaj s proračunom za naslednje leto so svetnice in svetniki potrdili tudi predloga sklepov o načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za leto 2024 in o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih v tem letu lahko sklepa Mestna občina Koper. Proračunski dokument predvideva tudi možnost zadolževanja občine do višine 10 milijonov evrov z namenom nemotenega financiranja naložb, predvidenih v samem proračunu.

Mestna občina Koper bo skoraj 1,85 milijona evrov namenila spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. To poleg izgradnje sončne elektrarne na strehi Parkirne hiše P+R Sonce v okviru projekta SOPOREM vključuje še izgradnjo sončne elektrarne na Osnovni šoli Koper ter identifikacijo prioritetnih projektov izgradnje sončnih elektrarn na javnih objektih v občini.

Štiri milijone evrov namenja programu obnove vodne infrastrukture, od tega bo skoraj 1,8 milijona evrov šlo za projekte zmanjšanja ogroženosti zagotavljanja oskrbe s pitno vodo. To vključuje pripravo in izvedbo investicijskih del za odpravo ozkih grl na magistralnem cevovodu Rodik–vodarna Rižana in rekonstrukcijo dela vodovoda med rezervoarjema Kaštelir in Castelliere.

V prihodnjem letu se obeta izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice, vključno z izgradnjo zadrževalnika Pradisjol. V ta namen je občina predvidela dober milijon evrov proračunskih sredstev. Medtem projekt Zelena infrastruktura Bonifika predvideva na tem območju tudi ureditev odvodnega sistema in zadrževalnika vode.

Občina bo prav tako pospešeno nadgrajevala javno kanalizacijsko omrežje. Za dokončanje projekta Čisto za Koper in Ankaran, v sklopu katerega bo zgrajen manjkajoči del kanalizacijskega omrežja v Bertokih, Škofijah in Hrvatinih priključenih skoraj 2.000 prebivalcev, je v novem proračunu predvidenih 5,4 milijona evrov. Med večje projekte s tega področja sodita še izgradnja kanalizacije Poletiči – Beli kamen in Gažon ter kanalizacije na novi aglomeraciji Škocjan.

Prav tako se bo v prihodnjem letu nadaljevalo z vzdrževanjem in gradnjo občinskih cest, za kar je v proračunu za prihodnje leto predvidenih 5,6 milijona evrov. Med drugim je 445 tisoč evrov namenjenih rekonstrukciji garažne hiše na Krožni cesti, za katero je že pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Veliko naložb bo potekalo na podeželju. Tako se bo nadaljevala obnova objekta stare šole v Hrvojih in sanacija vaškega doma v Zazidu, v načrtu je pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo doma krajanov v Šmarjah, v letu 2024 je predvidena tudi izvedba razpisa za izbiro izvajalca nujnih obnovitvenih del Kulturnega doma Božiči, nadaljuje se ureditev Narodnega doma v Čežarjih, v načrtu je tudi sanacija bivše osnovne šole v Koštaboni.

Tudi na področju vzgoje in izobraževanja se bodo začele oziroma nadaljevale številne naložbe. Poleg zaključka sanacije objekta Collegio del Nobili, v katerem delujeta Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Gimnazija Gian Rinaldo Carli z italijanskim učnim jezikom, velja še posebej izpostaviti gradnjo nove telovadnice OŠ Šmarje in več kot milijon evrov vredno obnovo vrtca v Rižani.

Mestna občina bo namenila več kot 478 tisoč evrov za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. Sredstva so namenjena opremljanju Gasilske brigade Koper in številnih prostovoljnih gasilskih društev.

Prav tako je občinski svet potrdil predlog poslovnega in finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada MOK za leto 2024. Največja razvojna projekta sklada v prihodnjem letu sta izgradnja tretjega in četrtega stolpiča v soseski Nova Dolinska s 75 oziroma 50 stanovanji. Svetnice in svetniki so potrdili še Letni program športa v MOK za leto 2024, občina bo za izvedbo programa v prihodnjem letu zagotovila 3.281.000 evrov.

Koprski občinski svet je sprejel tudi sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra, ki so v lasti MOK, za leto 2024 za 30 odstotkov. Omenjeni ukrep je v preteklih letih pripomogel k oživitvi historičnega mestnega jedra, MOK pa želi z njim še naprej spodbujati angažiranost lokalnih podjetnikov, ki delujejo v bistveno težjih pogojih kot poslovni prostori na obrobju mesta in v trgovskih centrih.

Po skrajšanem postopku je občinski svet sprejel tudi nov odlok o občinskih taksah. Gre za manjše smiselne in potrebne popravke starega odloka, pri čemer se smiselno upoštevajo določbe, ki jih predpisuje nova zakonodaja.

Foto: MOK, Tomaž Primožič