DomovNoviceObjavljen javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane

Objavljen javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Ministrstvo za delo je v uradnem listu objavilo razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020. V razpisu je za leto 2019 namenjenih 9,5 milijona evrov in 7,1 milijona evrov za leto 2020. Roka za oddajo vlog v času trajanja razpisa sta 21. avgust 2018 in 2019, odpiranje ponudb pa bo dan kasneje.

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano gostinsko dejavnost, imajo poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve, niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ter niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti in osebe, ki izpolnjujejo kadrovske, prostorske, tehnične in ostale pogoje, navedene v razpisu, je zapisano v petkovem uradnem listu.

Ponudniki študentske prehrane se lahko prijavijo iz krajev v Sloveniji, kjer so višje strokovne šole in visokošolski zavodi, ki izvajajo javno veljavne višješolske in visokošolske programe, še navaja razpis ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Foto: arhiv ekoper.si

Ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje, bodo ocenili s točkami na podlagi različnih kriterije, kot so število različnih študentskih kosil v tednu, pestrost ponudbe, nudenje tretjega dodatnega hoda poleg glavne jedi, tudi nudenje samopostrežnega solatnega bara, dodatni dnevi nudenja študentskih kosil, dostopnost za invalide ter nudenje dietnih kosil za študente z medicinsko predpisanimi dietami. Pomembna bo tudi ekološkost živil, najvišja vrednost subvencioniranega študentskega kosila za ponudnike, ki prijavljajo lokal, pa je sedem evrov. Maksimalno število točk je 105 za lokal oziroma 88 za dostavo. Izbrani bodo ponudniki, ki bodo dosegli vsaj 27 točk za lokal in/ali 22,5 točk za dostavo, predvideva razpis.

Prvo odpiranje vlog bo 22. avgusta, drugo pa 22. avgusta 2019. Vloge morajo biti oddane na ministrstvo za delo do vključno torka, 21. avgusta letos, oz. srede, 21. avgusta 2019. Ponudniki jih lahko oddajo v glavni pisarni ministrstva ali priporočeno po pošti.