DomovNoviceObjavljen razpis za neprofitna stanovanja v Kopru

Objavljen razpis za neprofitna stanovanja v Kopru

Naši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

Koprski javni stanovanjski sklad je danes objavil razpis za dodelitev približno 180 neprofitnih stanovanj v najem na različnih lokacijah na območju koprske in ankaranske občine. Stanovanja bodo upravičencem oddali v najem v letih 2018 in 2019. Rok za oddajo vlog se izteče 4. oktobra.

Končno število stanovanj, namenjenih za oddajo, je sicer odvisno od števila izpraznjenih in na novo zgrajenih oziroma kupljenih stanovanj na trgu, v katere se bodo lahko novi stanovalci vselili v letih 2018 in 2019. Kot so pojasnili na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Koper naj bi bilo teh stanovanj skupaj približno 180, vsekakor pa jih bo vsaj 25.

“Predvidena stanovanja bodo na različnih lokacijah po Mestni občini Koper in občini Ankaran (cca 25 do 30 obstoječa izpraznjena neprofitna stanovanja) in cca 150 neprofitnih stanovanj nad Dolinsko,” je za eKoper povedal direktor Javnega stanovanjskega sklada MOK, Goran Malenić. 

Z rdečo barvo je označeno območje bodoče neprofitne gradnje (cca 150 neprofitnih stanovanj) med Mercatorjevim hipermarketom in že zgrajenimi neprofitnimi stolpiči nad Dolinsko cesto. Foto: JSS MOK

Pogoji za prijavo na razpis so določeni v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj. »Poleg socialnih kriterijev bodo dodatnih točk deležni tudi: mlade družine do 35 let, osebe z neprekinjenim stalnim bivanjem od rojstva v MOK ali občini Ankaran, prosilci, ki so bili udeleženi na prejšnjih razpisih za neprofitna stanovanja (2005, 2006, 2012), invalidi, dodatne točke pa prinašata tudi zaposlenost in delovna doba,« še dodaja direktor koprskega stanovanjskega sklada.

Prosilci morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu stanovanjskega sklada, ki bo na voljo do vključno 4. oktobra v sprejemni pisarni Mestne občine Koper (MOK), v pritličju Verdijeve ulice 10, vsak delovni dan od 8. do 12. ure in ob sredah od 14. do 17. ure ali na Javnem stanovanjskem skladu MOK, Nazorjev trg 5, v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure ter v sredo od 14. do 17. ure.

Zaposleni na Javnem stanovanjskem skladu MOK bodo v času uradnih ur vsem zainteresiranim na voljo tudi za vse nasvete in pomoč pri prijavi. Na skladu namreč pričakujejo velik naval: »Ocenjujemo, da se bo na razpis prijavilo okoli 1.000 prosilcev. Dokončna lista, ki bo veljala eno leto, pa bo znana poleti prihodnje leto,« napoveduje Malenić.

Obrazec vloge bo na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani www.jss-mok.si.

Vloge s prilogami in z dokazilom o plačani upravni taksi bo sprejemala sprejemna pisarna MOK do vključno 4. oktobra, prosilci pa lahko vlogo oddajo do navedenega datuma tudi priporočeno po pošti na naslov občinskega stanovanjskega sklada.