DomovNovicePoziv za lastnike počitniških stanovanj ali počitniških hiš

Poziv za lastnike počitniških stanovanj ali počitniških hiš

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Zavezanci za pavšalno turistično takso nikar ne pozabite sporočiti sprememb. Čas imate najkasneje do 31. januarja.

Mestna občina Koper poziva vse lastnike počitniških stanovanj ali počitniških hiš, ki so po Odloku o turistični taksi na območju Mestne občine Koper in v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma zavezanci za plačilo pavšalne turistične takse, in na občino še niso sporočili morebitnih sprememb, ki vplivajo na obračun pavšalne turistične takse, da to storijo v čim krajšem možnem času.

Zavezanci za plačilo pavšalne turistične takse so lastniki počitniških stanovanj in počitniških hiš na območju Mestne občine Koper, ki slednje uporabljajo sezonsko ali občasno. Obveznost plačila se obračuna v letnem pavšalnem znesku, ki ga zavezanci morajo poravnati Mestni občini Koper najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Foto: hiske.si

Zavezanci za plačilo so morebitne spremembe, kot so spremembe v lastništvu nepremičnin počitniških stanovanj in počitniških hiš, spremembe stalnega bivališča in druge spremembe, dolžni sporočiti občini. Mestna občina Koper zato naproša tiste zavezance za plačilo pavšalne turistične takse, ki na občino še niso sporočili morebitnih sprememb, da to storijo v čim krajšem času, najkasneje do 31. januarja 2018.

Podatke o počitniškem stanovanju/počitniški hiši in morebitne spremembe zavezanci sporočijo tako, da izpolnijo obrazec Napoved podatkov za obračun letnega pavšalnega zneska turistične takse za lastnike počitniških hiš/stanovanj, ki je na voljo na spletni strani www.koper.si (podstran: Za občana – Turistična taksa) in ga pošljejo po navadni pošti na naslov Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov turisticna.taksa@koper.si.