DomovNoviceSvetniki potrdili rebalans proračuna 2022

Svetniki potrdili rebalans proračuna 2022

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Koprski občinski svet je na današnji seji soglasno potrdil predlagani rebalans proračuna za tekoče leto. Njegovi spremembi so v največji meri botrovale višje cene energentov in surovin ter daljše dobavne verige, kar je vplivalo na podražitev določenih že načrtovanih projektov in dinamiko njihove izvedbe. Svetniki so bili soglasni tudi glede znižanja najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru v vrednosti 50 odstotkov določene najemnine in ustanovitve sončne zadruge v Sv. Antonu.    

V rebalansu proračuna za leto 2022 se načrtovani skupni obseg prihodkov zvišuje za tri odstotne točke in znaša 88.540.274 evrov, kar je za 2.554.013 evrov več v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2022, zlasti na račun višjih transferjev iz državnega in evropskega proračuna.

Za tri odstotne točke se zvišuje tudi skupni obseg odhodkov, ki po novem znaša 104.007.652 evrov oziroma 3.338.812 evrov več v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2022. Višji so zlasti tekoči transferji v javne zavode in določene gospodarske javne službe, predvsem na račun dražjih cen energentov in surovin, zaradi višjih vrednosti nekaterih projektov ter spremembe dinamike njihove izvedbe pa se za 814.232 evrov zvišujejo tudi predvideni investicijski odhodki.

V naboru projektov, ki dopolnjujejo in spreminjajo Načrt razvojnih programov MOK za obdobje  2022–2025 in za katere je predvideno sofinanciranje z nepovratnimi državnimi ter evropskimi sredstvi, so nakup treh vozil na električni pogon, energetska sanacija in obnova športne dvorane Burja, gradnja kanalizacije Poletiči–Beli Kamen ter dela kanalizacije na Gažonu, prenova nekdanjega skladišča soli Libertas, obnova objekta Bastion, zagotovitev prostorskih potreb osnovne šole in gimnazije z italijanskim učnim jezikom ter izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice. Občina bo poleg tega v okviru rebalansa predvidela tudi sredstva za nekaj novih projektov, med drugim za postavitev sončne elektrarne na OŠ Koper in na nekaterih drugih objektih, sanacijo usada na cesti v Krnici, gradnjo meteorne kanalizacije v Pradah in vzpostavitev Zdravstvenega centra Koper. V rebalans so vključena tudi sredstva za potrebe ustanovitve energetske zadruge.

Svetniki so danes obravnavali in potrdili tudi predlog sklepa o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra, na podlagi katerega bodo najemniki občinskih poslovnih prostorov od 1. avgusta do konca leta upravičeni do 50-odstotnega znižanja mesečne najemnine. Pogoji ostajajo nespremenjeni, do znižane najemnine bodo upravičeni najemniki, ki bodo imeli na dan zapadlosti v celoti poravnane obveznosti iz naslova najemnin in obratovalnih stroškov.

Potrdili so tudi predlog Ljudske univerze Koper o zadolžitvi v višini do 90.000 evrov. Kot je svetnikom pojasnila Petra Verbič z ljudske univerze, bodo sredstva namenili za izvedbo projektov Temeljne in poklicne kompetence, Kariernega centra za mlade in Norveškega finančnega mehanizma Nekstep.

Obravnavali in sprejeli so tudi predlog za ustanovitev Sončne zadruge Koper, ki bi delovala na območju Sv. Antona.