DomovNoviceTudi koprske izkušnje s turistično takso na posvetu v Ljubljani

Tudi koprske izkušnje s turistično takso na posvetu v Ljubljani

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Včeraj so na seminarju, ki ga je v Ljubljani organizirala Skupnost občin Slovenije, predstavili tudi osnutek odloka o turistični taksi, ki ga morejo občine sprejeti do 15. junija 2018.

Državni zbor Republike Slovenije je namreč sprejel Zakon o spodbujanju razvoja turizma, v skladu s katerim morajo občine v treh mesecih po uveljavitvi uskladiti splošne akte – to je odloke, s katerimi določijo višino turistične takse v znesku do 2,50 evra. Ker spremembe Zakona zahtevajo spremembe občinskih odlokov o turistični taksi in glede na to, da se je večina občinskih odlokov o višini turističnih taks sprejemala že pred leti, so na Skupnosti občin Slovenije ocenili, da bi bilo smiselno osvežiti znanje, ki je potrebno za pripravo dobrih odlokov, ki bodo omogočali razvoj turizma na turističnih območjih in učinkovit nadzor.

Med govorci je bila tudi vodja Turistične organizacije Mestne občine Koper mag. Tamara Kozlovič. Foto: TOK

Predstavnikom občin je tako včeraj na seminarju v Ljubljani državna sekretarka MGRT Eva Štravs Podlogar predstavila poglavitne spremembe zakona, ki jih pri izvajanju nalog na ravni turističnega območja občine ne smejo spregledati. Direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak je predstavila trženje slovenskega turizma v luči nove strategije in zakonodaje, o različnih vidikih, povezanih s tem področjem pa so spregovorili še Renata Martinčič iz MGRT, Jorg Petrovič iz Računskega sodišča in Andrej Troha iz Službe Vlade za zakonodajo.

Med govorci je bila tudi vodja Turistične organizacije Mestne občine Koper mag. Tamara Kozlovič, ki je udeležencem seminarja predstavila delovni osnutek odloka o turistični taksi in jim podala praktična priporočila pri njegovi pripravi.

Srečanje je bilo obenem priložnost za delitev izkušenj z dosedanjimi ureditvami občin in delitev dobrih praks na tem področju, ki so jih predstavili predstavniki občin Bled, Izola in Kranjska Gora. Medtem, ko je izkušnje na področju nadzora nad pobiranjem turistične takse predstavil Gregor Jarkovič, občinski inšpektor Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora In Žirovnica.