DomovNoviceUreditev mestnega parka bi se lahko začela že marca

Ureditev mestnega parka bi se lahko začela že marca

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Če gre vse po načrtih bi lahko koprska občina z urejanjem velikega mestnega parka ob Semedelski promenadi, med nastajajočimi obalnimi parkovnimi rekreacijskimi površinami ob kanalu Grande in gramoznim parkiriščem za koprsko tržnico, začela v marcu.

Na razpis Mestne občine Koper je prispelo pet ponudb, podjetja MGF iz Ljubljane, Lesnine MG oprema v sodelovanju s podjetjem Godina iz Hrpelj, Kolektor CPG iz Nove Gorice, Makro 5 gradnje in skupna ponudba podjetij Grafist ter Adriaing. Občina je s štirimi ponudniki, ki so v predhodno izvedenem odprtem postopku predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja, izvedla pogajanja, ki so bila sklenjena konec tedna, izvajalca bo občina obelodanila po poteku pritožbenega roka.

Namen naložbe je pridobiti nove funkcionalne zelene površine in oplemenititi ter na novo ovrednotiti danes še ne izkoriščen prostor tik ob morju. Z investicijo bo med drugim saniran del degradiranega urbanega območja ob Semedelski promenadi, kjer bo urejenih kar 26.239,02 m² parkovnih površin s spremljajočimi vsebinami.

Vrednost naložbe je ocenjena na 2,9 milijona evrov, pri čemer bo Mestna občina Koper zagotovila večji del, razliko v višini 500 tisoč evrov pa bo črpala iz evropskega mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). Naložba bo v celoti trajnostno naravnana, saj bodo pri gradbenih posegih in opremljanju z urbanimi elementi in opremo uporabljene okolju prijazne tehnologije in materiali.

Park bo prava zelena oaza

Sicer pa je znaten del projekta namenjen zelenim površinam in zasaditvam rastlin. Ureditveni pas ob Semedelski promenadi je predviden kot zaledno travnato in senčno počivališče. Na ostalem delu parkovne ureditve se bo širom parka razprostirala zasaditev dreves, ki bodo sestavljala pester mozaik avtohtonih drevesnih vrst. Med več kot 100 drevesi bodo nov park krasile akacije, navadni gaber, atlaška cedra, libanonska cedra, navadni koprivovec, kaki, rečni evkalipt, figovec, črni oreh, navadni lovor, divja oljka, črni gaber, navadna jagodičnica, alepski bor, obmorski bor, pinija, mastika, murva, črničevje in hrast plutovec. Poleg dreves bo zeleno podobo parka sestavljalo 3.575 grmovnic, 12.970 trajnic in okrasnih trav ter kar 16.545 sadik rastlin, primernih za rast na prostem v našem podnebju.

Prostor za preživljanje prostega časa, druženje in zabavo

Parkovna površina bo namenjena programski razširitvi Semedelske promenade in bo omogočala raznovrstne dejavnosti na prostem, kot so organizacija prireditev, koncertov ali gledaliških predstav.

Ureditev obsega zelene površine s povezovalnimi potmi, tlakovanja poti ter površine za družabne in športne igre na prostem, vodne elemente, med katerimi bodo prostor dobili brzice, vodomet in jezero, otroško igrišče in zelenico za pse. V okviru projekta bo urejena varčna javna razsvetljava, nameščena bodo pršila za obiskovalce in sodobna urbana oprema, z ustreznimi mesti za odlaganje odpadkov. Na novo bo zgrajena meteorna kanalizacija, znotraj območja pa je predvidena izvedba dveh vkopanih servisnih objektov. V novem parku bo prostor tudi za prireditvene površine, v okviru katerih bo oblikovano prizorišče s tribunami, ki se bo lahko uporabljalo kot mali ali veliki oder.

Posebnost parka bodo betonski parkovni elementi, ki so namenjeni raznovrstni rabi. Njihova postavitev v parku razmejuje površine z različno rabo, premoščajo višinske razlike teh površin in so namenjeni posedanju ali igri, medtem ko bodo nekateri napolnjeni z vodo.

Funkcionalna zasnova parka prilagojena vsem razmeram

Površine parka so oblikovane na način, da so v času med prireditvami zanimive in uporabne za obiskovalce.

Urbana oprema se prilagaja različnim zahtevam predvidenih prireditev, medtem ko so poti za obiskovalce oblikovane tako, da omogočajo izkoriščanje prostora po globini in ne le v ozkem pasu ob promenadi, predvsem pa so uporabne tudi v deževnem vremenu ali v nočnem času. Površine bodo namreč ustrezno osvetljene, kar bo poleg uporabnosti pomembno tudi pri zagotavljanju varnosti uporabnikov in zmanjševanju nevarnosti vandalizma. Na celotnem območju parkovne ureditve je predviden videonadzor z varnostnimi kamerami in wi-fi signal.