DomovObvestila“Vse je pod nadzorom, voda je pitna!”

“Vse je pod nadzorom, voda je pitna!”

Obvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Potem ko so včerajšnje analize vzorcev na dveh merilnih mestih pokazale, da je v vodi povečana prisotnost kerozina, so se danes zjutraj v Cepkih sestali predstavniki delovne skupine, župana Mestne občine Koper in Občine Izola, direktor Rižanskega vodovoda Koper ter minister za okolje in prostor, nato pa si skupaj ogledali tudi stanje na terenu. »Vse je pod nadzorom, voda, ki priteče iz pip naših občanov je pitna,« je po sestanku vnovič potrdil župan Mestne občine Koper Aleš Bržan.

Kot so po sestanku zapisali v skupnem sporočilu za javnost, so prisotnost mineralnih olj na dveh opazovalnih vrtinah najprej zaznali z vonjem, nakar je to potrdila tudi kemijska analiza, ki jo je izvedel NLZOH Koper. Izsledki so pokazali, da je bilo na opazovalni vrtini P-19 onesnaženje v koncentraciji 13mg/l, na opazovalni vrtini R-14 pa 37 µg/l, medtem ko na drugih merilnih mestih ni bilo zaznati sprememb, kar pomeni, da onesnaženje ni doseglo vira pitne vode.

Na podlagi novih dejstev, je Arso začel izvajati dodatne meritve, in sicer na štirih opazovalnih vrtinah, z namenom, da bi ugotovil kje dejansko se nahajajo največje koncentracije kerozina kot tudi, kako hitro se ta širi po podtalju. Poleg tega je Rižanski vodovod Koper nemudoma pristopil k pogostejšem vzorčenju in analizi vode na izviru Rižane in na črpališču Podračje na vodnjaku R-13, ki bi omogočila hitrejše in bolj učinkovito ukrepanje v primeru, da kerozin dejansko doseže vodni vir.

Namen današnjega sestanka je bil poleg tega seznanitev vseh pristojnih s položajem in lastnostmi posameznih vrtin in ogled le-teh na terenu. Obravnavali so tudi potencialne lokacije in način izvajanja črpanja onesnaženja iz posmaeznih vrtin ter ugotovili, da sta se glede na geološke značilnosti terena kot potencialno primerni izkazali dve lokaciji.  Za obe so že določene logistični in tehnološki postopki ter zadolžitve za pričetek črpanja, medtem ko bo odločitev o pričetku črpanja na posamezni opazovalni vrtini sprejeta na podlagi rezultatov nadaljnjega monitoringa.

Ob tem so zapisali tudi, da izvajalec službe čiščenja celinskih voda za primer morebitnega onesnaženja površinskih vodotokov že postavil pregrade (baraže) in pivnike za zadrževanje morebitnega onesnaženja, kot tudi da je interventna ekipa v stalni pripravljenosti za posredovanje.

»Vsi ukrepi se izvajajo, pripravljeni smo na vse. Obljubljam vam, da bomo štiri istrske občine tudi v prihodnje storile vse, kar je v naši moči, da preprečimo onesnaženje edinega vodnega vira na tem območju,« je bil po sestanku jasen koprski župan Aleš Bržan, ob tem pa vnovič pozval občane k bolj racionalni rabi vode: »Zavedati se moramo, da so količine pitne vode omejene, zato je varčna raba nujna, če se želimo izogniti nepotrebnim redukcijam

K bolj racionalni rabi je prebivalce pozval tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc, ki je potrdil, da pristojne službe vse od izlitja opravljajo meritve in spremljajo stanje v podtalju. Na podlagi zadnjih odvzetih vzorcev bodo ugotovili, kje se nahaja največja količina izlitega kerozina in nato določili kraj črpanja.

 »Danes bomo začeli ugotavljati, kakšne so razsežnosti ekološke škode in na podlagi tega sprejeli dodatne preprečevalne ukrepe, ki so potrebni za sanacijo Rižane,« je za medije dejala vršilka dolžnosti direktorice Arsa Lilijana Kozlovič in obljubila, da se bodo službe še pred tem resno lotile odstranjevanja kerozina, za kar so tudi že v pripravi načrti.

Da ostaja vodni vir neonesnažen, vodooskrba pa varna, je danes zagotovil tudi direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj, ki ostaja optimističen: »Dobro je, da vemo, kje se nahaja onesnaževalec, sedaj moramo aktivno delati na tem, da ga v čim večjem možnem številu odstranimo.« Po njegovi oceni je edina možnost za odstranitev, zaradi raznolikosti terena, črpanje iz vrtin.