DomovArhiv»E-koper ni kršil zakona!«

»E-koper ni kršil zakona!«

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Iz Urada Informacijske pooblaščenke smo v uredništvo eKoper.si prejeli Zahtevek za popravek v skladu s 26. in 27. členom Zakona o medijih. Tega objavljamo v celoti.
Spoštovani,
v besedilu članka »E-koper ni kršil zakona!«, avtorja MB, dne 21. 2. 2014 objavljenem na spletnem mediju eKoper.si https://ekopercapodistria.si/e-koper-ni-krsil-zakona/, smo zasledili navedbe, s katerimi so bile prizadete pravice oz. interes Informacijskega pooblaščenca. Navedbe v prispevku, v katerih avtor povzema odločitev Informacijskega pooblaščenca, dajejo javnosti izkrivljen pogled na delovanje državnega organa (vsebino in razloge za njegovo odločitev), zato terjajo prikaz drugih dejstev in okoliščin, ki navedbe v objavljenem besedilu bistveno dopolnjujejo in bralcu pomagajo pri oblikovanju objektivne predstave. V skladu s 26. in 27. členom Zakona o medijih zato nemudoma zahtevamo objavo naslednjega popravka v celoti:
»V članku »E-koper ni kršil zakona!«, avtorja MB, objavljenem dne 21. 2. 2014, je avtor javnosti predstavil ugotovitve Informacijskega pooblaščenca, na podlagi katerih je postopek inšpekcijskega nadzora, ki ga je zaradi suma nezakonite objave telefonskih prisluhov na spletnem portalu eKoper vodil zoper Mestno občino Koper in Multimedijski center Vizija d.o.o., ustavil. Kot izhaja iz članka, naj bi bilo v postopku ugotovljeno, da objavljeni posnetki prisluhov izhajajo iz sodnega spisa, ki je bil tudi sicer javno dostopen, saj je bila z njega umaknjena oznaka tajnosti. Ta navedba pa je zavajajoča, saj je v odločitvi Pooblaščenca ni. Pooblaščenec namreč ni ne ugotovil, še manj zapisal, da prisluhi izhajajo iz javno dostopnega sodnega spisa. Dokumenti iz sodnih spisov so dostopni udeležencem postopka, javnosti pa le v skladu z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – torej (v tem primeru) nikakor ne v celoti. Pooblaščenec je v postopku dejansko ugotovil, da so bili objavljeni posnetki pridobljeni iz kazenskega spisa, vodenega zoper župana Mestne občine Koper Borisa Popoviča. Do zaključka postopka ugotovljene okoliščine in dejstva so kazala na to, da je posnetke iz sodnega spisa zakonito pridobil župan in jih na podlagi osebne privolitve posameznikov (katerih glas je zajet s prisluhi) predal občini, ta pa občinskemu glasilu za objavo Postopek je bil tako ustavljen zaradi izkazanih privolitev posameznikov, katerih glas je zajet v objavljenih prisluhih, v njihovo javno objavo.«