DomovArhivKako do subvencionirane študentske prehrane?

Kako do subvencionirane študentske prehrane?

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Do subvencionirane študentske prehrane so upravičeni redni in izredni študentje s statusom študenta v tekočem študijskem letu, ki niso zaposleni ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve. Ti imajo možnost koriščenja toliko subvencioniranih obrokov, kolikor je delovnih dni v mesecu, izjema je obdobje med 15. julijem in 15. avgustom, ko upravičenci nimajo pravice do subvencioniranega obroka. Subvencionirana študentska prehrana je na voljo od 8. do 20. ure, pri čemer velja omejitev koriščenja dveh subvencij dnevno, med njuno uporabo pa morajo preteči vsaj štiri ure. Višine subvencije znaša 2,63 evrov, razliko do polne cene obroka pa doplača študent.

Kje in kako začeti?

Bruci morajo preko spletnega portala www.studentska-prehrana.si opraviti spletno prijavo oziroma vpisati osebne podatke, nato pa se morajo z vpisnim obrazcem oziroma številko prijavnice zglasiti v študentski organizaciji, kjer pri referentu prijavo potrdijo in izberejo identifikacijsko sredstvo, ki je lahko mobilni telefon, ta storitev je brezplačna, ali brezkontaktna čip kartica, za katero pa je treba plačati 15 evrov. V tem postopku potrebujejo dokazilo o statusu (študentsko izkaznico, indeks ali originalno potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto) in osebni dokument.

Za podaljšanje upravičenosti do subvencij za študentsko prehrano, pa se je treba osebno zglasiti na točki subvencionirane študentske prehrane in predložiti potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto ali študentsko izkaznico (z veljavno nalepko za tekoče študijsko leto) in osebni dokument. Svojo aktivacijsko kodo (pri tem ni potrebna ponovna aktivacija osebnega profila razen, če v preteklem študijskem letu študent ni imel statusa študenta) in elektronski naslov po ponovni registraciji v sistem je treba vpisati na strani aktivacija računa, kar bo omogočalo pregled pretekle porabe in trenutno stanje prostih subvencij.

Po končani registraciji in s pomočjo identifikacijskega sredstva si lahko študentje pri ponudnikih subvencionirane prehrane privoščijo topel obrok.

Priporočljivo je, da se študentje vpišejo v sistem subvencionirane prehrane oziroma podaljšajo upravičenost do subvencije že v septembru. Časovne omejitve sicer ni, vendar je običajno oktobra na točkah SŠP zaradi vpisa in podaljševanja statusa velika gneča.

CENIK ŠTUDENTSKE PREHRANE: