DomovArhivKam se obrniti za urejanje podatkov vezanih na nepremičnine

Kam se obrniti za urejanje podatkov vezanih na nepremičnine

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Uvedba novega zakona o davku na nepremičnine je sprožila tudi množico postopkov, vezanih na urejanje in usklajevanje podatkov, bodisi o lastništvu, prebivališču, najemnem razmerju bodisi velikosti, vrednosti, itd. nepremičnin, za katere bo potrebno že v tem letu državi plačati davek. Da bi olajšali postopke ureditve in posledično ljudem pomagali je GURS objavil seznam podatkov in pristojnih organov, pri katerih se lahko določeni podatki urejajo. Tako se je potrebno za urejanje osebne služnosti in javnega dobra obrniti na zemljiško knjigo, za urejanje podatkov vezanih na dejansko rabo zemljišč na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, na Upravni enoti pa se vodijo zadeve vezane na prijavo bivališča. Na Davčno upravo RS se je treba obrniti v primeru podatkov za znižanje davka za upravičence do socialne pomoči ali varstvenega dodatka, kot tudi za znižanje davka za invalidne osebe. Na občini urejate podatke v zvezi z namensko rabo zemljišč in zemljišči za gradnjo stavb, podatke o sakralnih objektih in registracijo verskih skupnosti na Uradu za verske skupnosti, podatke o kulturnih spomenikih pa na Ministrstvu za kulturo. Na Ministrstvo za zunanje zadeve se obrnite, če želite urediti podatke glede nepremičnin za opravljanje diplomatskih in konzularnih predstavništev, mednarodnih organizacij in institucij EU. Odprtost zemljišča, rastiščni koeficient in podatke o gozdovih urejate na Zavodu za gozdove RS, za urejanje podatkov o agrarni skupnosti pa se obrnite na predsednika uprave agrarne skupnosti na vaši upravni enoti.

Seznam poleg tega vsebuje tudi podatke in referenčne organe, ki jih bodo morali prebivalci oziroma pravne osebe urejati šele po prejemu obvestila z informativnim izračunom davka.

Geodetska uprava RS pa ima na voljo brezplačno telefonsko številko 080 22 15, na kateri se lahko od ponedeljka do četrtka, med 7.30 in 15.30 in ob petkih, med 7.30 in 14.30, naročite za urejanje podatkov registra nepremičnin. Še naprej pa se lahko naročite tudi na spletu, prek aplikacije Spreminjanje podatkov o nepremičninah, s katero lahko tudi urejate podatke. Podatke pa lahko urejate tudi prek vprašalnikov registra nepremičninelaborata geodetske storitve ali neposredno na območnih geodetskih upravah.

Uporabne informacije dobite na spletnih straneh:
– spletna stran Vlade RS (zbirno o davku na nepremičnine)
– spletna stran GURS
– spletna stran e-PROSTOR (spletni portal, namenjen izboljšanju dostopnosti geografskih, geodetskih in ostalih prostorskih informacij v Sloveniji)