DomovArhivKomunala Koper dosegla bonitetno odličnost A

Komunala Koper dosegla bonitetno odličnost A

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

V letu 2015 v Sloveniji dosega bonitetno odličnost A zgolj 11.856 podjetij, registriranih pa je približno 161.366. V splošni dejavnosti zbiranja in odvoz nenevarnih odpadkov je registriranih 154 podjetij, od teh samo 11 podjetij v Sloveniji dosega mednarodne standarde bonitetne odličnosti A.

Letos ima Komunala Koper pravico do izdaje aktualne mednarodno referenčne dokumentacije in Certifikata bonitetne odličnosti- Creditworthiness rating excellence 2015, ki je evropsko priznana referenca finančnega poslovanja podjetja in podjetjem omogoča lažje in hitrejše poslovno odločanje, z manj tveganji.

Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno primerjalno prednostjo pri poslovanju, predstavljajo tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: strankami, kupci, dobavitelji, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

GGM s sodelavci, 11.3.2015-1578

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo odlično, kar pomeni da je bila Komunala Koper v preteklem letu nadpovprečno plačniško podjetje, varno za sodelovanje, brez blokad in ni izpostavljeno poslovnim tveganjem.

Vršilec dolžnosti direktorja Komunale Koper Gašpar Gašpar Mišič je ob pridobitvi certifikata bonitetne odličnosti A dejal: »zadovoljen sem z doseženim rezultatom, da smo v kratkem času skupaj s sodelavkami in sodelavci uspešno prešli iz slabe bonitetne ocene D  v najvišjo bonitetno oceno A, kar nam bo v pomoč pri bodočem poslovanju, predvsem pri doseganju ugodnejših pogojev poslovanja z bankami, zavarovalnicami, dobavitelji, kupci in drugimi poslovnimi partnerji. Želja in cilj vsakega direktorja in poslovodne osebe  je pripeljati podjetje do najvišje bonitetne ocene, kar nam je v Komunali Koper uspelo. Hvaležen sem celotnemu kolektivu Komunale Koper za razumevanje in aktivno sodelovanje pri optimizaciji in izboljšavi vseh delovnih in poslovnih procesov, ki so v tako kratkem času obrodili sadove«.

Naj spomnimo, da je Komunala Koper v drugi polovici leta 2014 poplačala vse zapadle in tekoče obveznosti, vključno z dolgovi, znižala stroške dobaviteljev in podizvajalcev, prav tako stroške vzdrževanja, reprogramirala bančna posojila z ugodnejšo obrestno mero, občutno zmanjšala več milijonsko izgubo iz preteklih let ter poslovno leto 2014 zaključila z dobičkom.

LevanVarshalomidze_13042015-4243