DomovArhivKomunala Koper zbrala več kot pet ton nevarnih odpadkov

Komunala Koper zbrala več kot pet ton nevarnih odpadkov

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

V letošnji pomladni akciji zbiranja nevarnih odpadkov so v Komunali Koper skupno zbrali 5.401 kg teh odpadkov, kar je za 393 kg manj kot aprila lani.

Po kilogramih zbranih odpadkov so na prvih treh mestih bili: odpadne barve, 2.061 kg, jedilno olje, 1.256 kg in odpadno olje, 893 kg. Med zbranimi nevarnimi odpadki je bilo v letošnji pomladni akciji oddanih še 193 kg baterijskih vložkov, 186 kg topil, kar 180 kg odpadnih zdravil, 179 kg čistil, 174 kg pesticidov, 120 kg onesnažene embalaže, 111 kg praznih tlačnih posod, 42 kg sijalk in 6 kg kislin.

Zadnje pomladne akcije se je na celotnem območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran, natančneje na 58 zbirnih mestih, udeležilo 458 občanov oz. 139 manj kot v enakem obdobju lani. Največ obiskovalcev, in sicer po 35, je bilo na zbirnem mestu nasproti pokopališča v Škofijah in na parkirišču pri pokopališču v Dekanih.

Manjšo količino zbranih nevarnih odpadkov lahko pripišemo temu, da so bile stare količine nevarnih odpadkov v gospodinjstvih v prejšnjih letih večinoma sanirane. Nepravilno odloženi nevarni odpadki, kot so topila, čistila, kisline, kozmetika, fitofarmacevtska sredstva, jedilno in motorno olje, odpadne barve, sijalke, onesnažena embalaža, odpadna zdravila ali odpadni avtomobilski akumulatorji, namreč predstavljajo veliko grožnjo za okolje in zdravje ljudi ter živali. Zato nevarnih odpadkov nikakor ne odlagamo v zabojnike, med druge gospodinjske odpadke ali v okolico, ti odpadki namreč lahko vsebujejo vnetljive snovi, kisline, svinec ali druge težke kovine, ki predstavljajo veliko okoljsko grožnjo.

Komunala Koper vabi in spodbuja vse občane, naj izkoristijo tudi druge možnosti, ki jih nudi za to, da bi ohranili čisto in urejeno okolje. Dvakrat letno poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov po vseh krajevnih skupnosti v Mestni občini Koper in Občini Ankaran, prav tako dvakrat letno lahko gospodinjstva izkoristijo brezplačni odvoz kosovnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat. Od ponedeljka do sobote pa delujeta zbirna centra v Dvorih pri Sv. Antonu in na Srminu, kjer lahko občani, ki so vključeni v sistem odvoza odpadkov brezplačno oddajo kosovne in druge odpadke.