DomovArhivMestne občine v tožbo proti državi?

Mestne občine v tožbo proti državi?

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Župani iz Združenja mestnih občin Slovenije – ZMOS ob obravnavi predloga Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) zagovarjajo možnost profesionalizacije dela vseh županov, glede instituta odpoklica župana pa menijo, da bi ta bil učinkovit le, če bi sočasno z njim odpoklicali tudi občinski svet. Župani nikakor ne pristajajo na to, da so glavni in edini vir težav v tej državi, in predlagajo, da bi možnost odpoklica veljala za vse funkcionarje, od predsednika države, poslancev, državnih svetnikov, županov, občinskih svetnikov.

ZMOS se je včeraj (3. aprila) sestalo na skupščini, na kateri so med drugim predlagali razmislek o dvigu kvoruma za vložitev pobude za razpis glasovanja o odpoklicu župana (s predlaganih 2% na 5% odstotkov števila volivcev, ki so glasovali v prvem krogu na lokalnih volitvah).

Med drugim so se strinjali, da bi morali v predlog sprememb Zakona o lokalni samoupravi vključiti prenos pristojnosti z države na mestne občine in tako stanje uskladiti z Ustavo. Zakonodajalec namreč v dvajsetih letih še ni izpolnil ustavne določbe o posebnih pristojnostih mestnih občin, ki bi lahko prevzela funkcijo regijskih središč in postale spodbujevalke razvoja regij.

Govorili so tudi o odpravi plačnih nesorazmerjih na področju vzgoje in izobraževanja in poslali javni poziv Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, naj začne spoštovati panožne predpise oziroma naj občinske javne zavode ne zavezuje k ravnanjem, ki pomenijo kršitev predpisov, posegajo pa tudi v avtonomijo in premoženje lokalnih skupnosti. Ministrstvu so dali 30-dnevni rok, v primeru nadaljnjega nespoštovanja predpisov in nepovračila vloženih sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij pa bodo mestne občine, skupaj z javnimi zavodi, katerih ustanoviteljice so, vložile tožbene zahtevke za povrnitev sredstev.
Na skupščini so se seznanili tudi z izhodišči za pripravo zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč. Soglasno so nasprotovali odločitvi vlade, da bi pogrebna dejavnost v prihodnje delovala v okviru tržnih zakonitosti. Vlado so pozvali, naj obe, tako pogrebna kot pokopališka dejavnost, ostaneta obvezni lokalni gospodarski javni službi, kajti le tako lahko zagotavljata osnovni standard. Niso sicer proti, da bi pri pogrebni dejavnosti dovolili tudi dostop tržni dejavnosti, vendar le ob upoštevanju določenih pogojev (npr. nadstandard storitve pogrebnega dela).
Ob problematiki subvencij tržnih najemnin (po noveli Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev), ko subvencij najemnin za tržno stanovanje od 1.1.2014 ne izplačujejo več na račun najemnika, ampak na račun lastnika, prihaja do dvojnih izplačil. Dogaja se namreč, da so izplačevalci subvencij po veljavnih odločbah denar že nakazali najemniku, nato pa prejeli odločbe, s katerimi je od 1.1.2014 do subvencije upravičen lastnik stanovanja. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za infrastrukturo in prostor so zato pozvali, naj poskrbita za ustrezno računalniško reševanje zadev.

ZMOS se bo vključil v mednarodno organizacijo Združena mesta in lokalne oblasti (United Cities and Local Governments), za vodenje vseh aktivnosti so poblastili Mestno občino Ljubljana, ptujskega župana dr. Štefana Čelana pa so imenovali za člana nacionalnega odbora Evropskega leta za razvoj 2015.