DomovArhivMišičev odvetnik vlaga pritožbo na zavrnitev predloga o začasni odredbi

Mišičev odvetnik vlaga pritožbo na zavrnitev predloga o začasni odredbi

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Kljub množični javni manipulaciji, preko katere se je že včeraj želelo plasirati popolnoma nepravilno informacijo, da je sodišče Mišiču zavrnilo tožbo, je resnica obratna. Sodišče o tožbi sploh še ni odločalo, zavrnilo pa je predlog o začasni odredbi za zadržanje nezakonitih sklepov, ne da bi se z zadevo vsebinsko sploh ukvarjalo.

Koprsko okrožno sodišče je namreč zavrnilo predlog o začasni odredbi Mišiča, kar je po mnenju njegovega zagovornika, odvetnika Uroša Križanca z odvetniške družbe Križanec & Potočnik, napačno. „Sklep sodišča spoštujemo, vendar bomo že jutri vložili pritožbo na koprsko višje sodišče. Prvostopenjsko sodišče se namreč v nasprotju z zakonom o izvršbi in zavarovanju sploh ni ukvarjalo s presojo verjetnosti, ali je sklep nadzornega sveta Luke Koper ničen, kljub temu, da bi se še kako moralo. Naslednji razlog naše pritožbe je v tem, da je sodišče preozko gledalo na posledice, ki bodo v Luki Koper nastale zaradi neizdane začasne odredbe, v primeru, da bo pravnomočno ugotovljeno, da je sklep nadzornega nezakonit,“ dva pritožbena razloga opisuje Križanec. Pri tako ležerni presoji možnih škodljivih posledic s strani koprskega okrožnega sodišča, se namreč postavlja zelo resno vprašanje, kaj bi za Luko Koper pomenilo to, da je sklep nadzornega sveta ničen. „V takšnem primeru bodo nična vsa dejanja, ki jih bo do pravnomočnosti sodbe sprejemal nov predsednik uprave Luke Koper,“ dodaja Križanec. „Zadnji, tretji razlog za pritožbo pa je v tem, da Luki Koper z izdajo začasne odredbe ne bi nastala nobena škoda, saj bi se lahko NS sestal že v prihodnjih dneh in preklical nični sklep o odpoklicu Gašparja Gašparja Mišiča in imenovanju novega predsednika uprave, ter sprejel nov zakonit sklep s takšno ali drugačno vsebino,“ zaključuje odvetnik Križanec.

Naj spomnimo, da je nadzorni svet Luke Koper pod vodstvom Alenke Žnidaršič Kranjc pred nekaj tedni s štirimi glasovi od devetih prisotnih nadzornikov Mišiča, z manjšino odpoklical z vrha uprave Luke Koper, s čisto bizarnimi razlogi, kot sta „nedelovanja uprave“ ali „iz razlogov, ki so na strani predsednika uprave“, kljub temu, da je politično nastavljen del nadzornega sveta na prav isti seji, kjer so Mišiča odpoklicali, ugotavljal, da so njegovi rezultati nad pričakovanji in poslovnimi načrti. Razlogi so seveda v očitnem nasprotju z zakonom o gospodarskih družbah, ki ureja odpoklic uprav. Poleg tega je nedvomen tudi statut Luke Koper, ki je bil veljavno sprejet s strani skupščine delničarjev in je vpisan v sodnem registru ter ga nihče ni izpodbijal, ko določa, da so sklepi nadzornega sveta veljavni, ko zanje glasuje večina prisotnih članov. Jasno pri vsej zadevi je torej samo to, da so štirje „državni“ nadzorniki neposredno kršili statut Luke Koper in se zatekli v interpretacijo zakonov in pridobivanje „pravnih mnenj“, s katerim bi opravičili v nebo vpijočo kršitev statuta in politično že vnaprej sprejeto odločitev o linču Mišiča.

Nazadnje naj omenimo novo težavo, ki lahko nastane zaradi vsaj “sporne” odločitve sodišča glede predloga o začasni odredbi. Mišič je namreč v sodnem registru še danes vpisan kot zastopnik Luke Koper, saj je njegov odvetnik vložil tudi tožbo zaradi vpisa novega zastopnika. Po razlagi odvetnika Križanca namreč začasna odredba nima nobenega vpliva na postopke, ki so sproženi pri sodnem registru. Še več, “postopek vpisa novega zastopnika se mora prekiniti do pravnomočne sodbe v glavnem zahtevku, kar lahko traja med enim in dvema letoma. Registrsko sodišče ne sme upoštevati zavrnjene začasne odredbe, ker je zakon o sodnem registru pri tem jasen, saj določa, da je potrebno pravnomočno razrešiti predhodno vprašanje, ki je v tem primeru ničnost sklepa nadzornega sveta,” pojasnjuje Križanec. Iz tega bi lahko sklenili, da je koprsko okrožno sodišče zelo slabo in skrajno omejeno ter strogo tehnicistično pretehtalo številne prezrte okoliščine in posledice morebitno nezakonitega sklepa nadzornega sveta.