DomovArhivMOK objavila javni razpis za sofinanciranje prireditev

MOK objavila javni razpis za sofinanciranje prireditev

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Kot prireditev se šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek, namenjen širši javnosti ali sklop enodnevnih prireditev, ki so organizirane v nekem daljšem obdobju. Vabilo oz. obveščanje obiskovalcev prireditve mora biti zato javno objavljeno.

Vsebina prireditve je lahko kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oz. namenjena otrokom in mladini.

Na razpis se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali samostojne fizične osebe, društva in zveze društev, ustanove in druge organizacije, zasebni zavodi in gospodarske družbe ter samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnosti, ki so vezane na predmet javnega razpisa in ne bodo redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občine Koper za leto 2015.

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 50 tisoč evrov in bo dokončno določena in odobrena po sprejetju sklepa o začasnem financiranju javnih potreb Mestne občine Koper za obdobje april – junij 2015.

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, oddana pa najkasneje do 28. marca 2015.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si.