DomovArhivMOK ponovno pomaga ustvarjati podporno okolje za podjetništvo

MOK ponovno pomaga ustvarjati podporno okolje za podjetništvo

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Znesek, ki ga bo namenila je 240 tisoč evrov, s tem da bo letos bistveno več denarja šlo za sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov ter storitev, nekoliko manj sredstev bo iz tega naslova posledično namenjenih stroškom promocije malih in srednjih podjetij ter za spodbujanje prijav na mednarodne javne razpise, ista pa ostajajo sredstva za sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja. Mestna občina Koper se je za tovrstno razdelitev denarja odločila na podlagi preteklih izkušenj in povpraševanja dosedanjih prosilcev.

Rok za oddajo vlog je 23. april, na razpis pa se lahko prijavijo vsa podjetja, ki imajo sedež v Mestni občini Koper ali vlagajo na tem območju, prav tako tudi fizične osebe, ko gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve ter drugi subjekti, skladno s pravilnikom. Razpis med drugim opredeljuje tudi določene posebne pogoje, in sicer za vsak od štirih ukrepov posebej, prav tako kot tudi kateri so upravičeni stroški sofinanciranja. Vse prejete in pravilno podane vloge bo pregledala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Koper, le-te pa bo ocenila po določenih merilih, in sicer glede na finančno stabilnost in likvidnost prosilca, poslovne načrte, pričakovane učinke, velikost podjetja in drugih merilih, opredeljenih v razpisnih pogojih. Sredstva so nepovratna in namenska, porabljena pa morajo biti v obdobju med 1.10.2013 in 30.9.2014, za ukrepe sofinanciranja začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov ter storitev, oziroma v obdobju med 16.10.2013 in 15.10.2014 za vse ostale ukrepe sofinanciranja. Več o samem razpisu si lahko preberete na www.koper.si.