DomovArhivOdmera nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča

Odmera nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper bo letos pristopila k odmeri nadomestila tudi za nezazidana stavbna zemljišča. V minulih dneh je tako približno 3500 lastnikov nezazidanih stavbnih zemljišč v koprski občini na dom prejelo informativne izračune za odmero, in sicer le tisti, katerih odmera po zbranih podatkih presega znesek v višini 4 evre.

Podlaga za odmero je določena v Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper, slednja pa je podatke za vzpostavitev baze za odmero pridobila iz baz podatkov državnih organov. Sicer pa se za nezazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, “da je na njih dopustna gradnja objektov oz. stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.”

Zavezanci lahko pripombe podajo do 22.  junija prek elektronske pošte (obcina@koper.si), telefona ali osebno na sedežu Mestne občine Koper. Po tem roku bodo podatke ponovno obdelali in posredovali FURS za izdajo odločb, pri čemer bodo zavezanci prejeli eno odločbo, ki bo vsebovala tako izračun za zazidana kot tudi za nezazidana stavbna zemljišča.