DomovArhivPohitite s prijavami za organizacijo Silvestrovanja

Pohitite s prijavami za organizacijo Silvestrovanja

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Kot smo že poročali, je Mestna občina Koper objavila razpis za sofinanciranje prireditve Silvestrovanje v Kopru 2015/2016. Na podlagi razpisa bo občina izbrala organizatorja silvestrovanja v Kopru. Kot piše v razpisni dokumentaciji, ki je dostopna na uradni občinski spletni strani koper.si oz. na tej povezavi, na razpisu lahko kandidirajo samostojni podjetniki posamezniki in vse pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter imajo za to predpisana dovoljenja ter vsaj eno referenco pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev. Prijavi morajo predložiti tudi vsa potrebna dokazila in vloge, med njimi opis predlaganega programa prireditve in finančni plan. Občina bo program sofinancirala v višini do največ osem tisoč evrov, obravnavala pa bo vse prijave, ki bodo prispele do vključno 31. julija 2015. Poglavitno merilo pri izboru najboljšega ponudnika bo ponujeni program prireditve.