DomovArhivPojasnilo glede spremembe cen storitev Komunale Koper

Pojasnilo glede spremembe cen storitev Komunale Koper

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Kot smo že pojasnili gre namreč samo za spremembe cen storitev odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ki jih obračunava Komunala Koper, vendar na položnici Rižanskega vodovoda Koper. Te storitve se bodo, zaradi številnih ukrepov, ki jih je Komunala Koper uvedla na področju odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda dejansko nekoliko znižale, vendar bodo položnice za fizične odjemalce kljub temu nekoliko višje, saj Mestna občina Koper letos ne bo več subvencionirala razlike v ceni, ki je nastala zaradi zahtev nove Uredbe za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO).

Zvišanje položnice za Rižanski vodovod Koper, na račun postavk vezanih na Komunalo Koper in nikakor ne vezanih na ceno vode oz. na Rižanski vodovod, bo tako od največ 1,01 evra (z DDV) za primer porabe 2m³, do 54 centov (z DDV) za 12 m³ in samo 17 centov (z DDV) za 20m³ mesečne porabe. 

Celoten prispevek o spremembah cen storitev Komunale Koper si lahko preberete tukaj.