DomovArhivPoslovanje družb naše regije na zadnjem mestu

Poslovanje družb naše regije na zadnjem mestu

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Po podatkih AJPES-a sodeč, je bilo gospodarstvo Obalno-kraške regije, v katero sodijo Mestna občina Koper in občine Izola, Piran, Hrpelje-Kozina, Sežana, Komen in Divača, v lanskem letu v primerjavi z ostalimi slovenskimi regijami slabo. Po izkazani čisti neto izgubi v višini skoraj 140 milijonov evrov se je Obalno-kraška regija namreč znašla na zadnjem mestu med 12 slovenskimi regijami.

Sicer pa v Obalno–kraški statistični regiji izstopajo predelovalna dejavnost, promet in skladiščenje ter področje trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Prvi dve področji imata največje število zaposlenih, medtem, ko področje trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil ustvari največ prihodkov.

Največji vpliv na poslovanje regije je imela Mestna občina Koper, kjer je 57,4 % zaposlenih ustvarilo 73,6 % prihodkov regije. V  Mestni občini Koper ima namreč sedež dobra polovica vseh gospodarskih družb v regiji.

V letu 2013 je bila povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah Obalno-kraške regije 1.474,60 evrov, kar je za 14 evrov več od republiškega povprečja, v primerjavi z letom 2012 pa za slabih 36 evrov več, kar predstavlja 2,5 –odstotno rast. Ob upoštevanju rasti cen življenjskih potrebščin pa je povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah Obalno-kraške regije realno višja za 0,7 %.

Spodbudno dejstvo pa je, da so družbe Obalno-kraške regije, kljub izkazani neto izgubi, v letu 2013 poslovale bolje kot v letu 2012. Kazalniki donosnosti, produktivnosti in financiranja so namreč boljši kot v preteklem letu. V primerjavi z letom 2012 so v letu 2013 tudi zaposlovale 0,9% več delavcev.