DomovArhivPredstavitev programa Obzorje 2020

Predstavitev programa Obzorje 2020

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Obzorje 2020 je največji evropski okvirni program za raziskave in inovacije v obdobju 2014-2020, ki bo slabih 80 milijard evrov namenil znanosti, tehnološkemu razvoju in velikim družbenim izzivom. Obljublja nove prodore, odkritja in udejanjenje svetovnih novosti na trgu. Program je naslednik 7. okvirnega raziskovalnega programa z novimi, inovativnimi pristopi k reševanju izzivov sodobne evropske družbe.

 
Z uvodnima nagovoroma sta prof. dr. Dragan Marušič, rektor Univerze na Primorskem in izr. prof. dr. Štefko Miklavčič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo univerze, pozdravila udeležence, sam program pa so s predavanji v treh delih predstavili različni predavatelji.

 
»Današnja predstavitev programa Obzorje 2020 sovpada s časovnim okvirom nove strategije Univerze na Primorskem, ki se v teh dneh sprejema na organih naše univerze. Je prav poseben izziv, ki smo ga na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti postavili na prvo mesto v omenjenem dokumentu, ki stremi k velikopoteznejšim odločitvam,« je povedal rektor UP prof. dr. Dragan Marušič. K temu dodaja, da Slovenijo »tepta« velika zadržanost in sklicevanje na lastno majhnost, z izjemo športnih presežkov. Kot pravi, so v znanosti možni uspehi odličnih posameznikov, ki lahko za seboj potegnejo večje skupine. Tako na izobraževalnem, kot na raziskovalnem področju ima UP različne povezave po vsem svetu in ta program je za univerzo, po besedah rektorja, zagotovo »vozilo v boljšo prihodnost, kjer bodo lahko do izraza prišle tudi sveže ideje mladih učiteljev in raziskovalcev«.

 
Razpisi in delovni programi so na voljo na spletni strani https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom/548/