DomovArhivPrijave na razpis za sofinanciranje prireditev možne vse do 22. avgusta

Prijave na razpis za sofinanciranje prireditev možne vse do 22. avgusta

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Gre za prireditve, ki bodo organizirane med 1. oktobrom in 31. decembrom  ter bodo bodisi kulturne, športne, turistične, bodisi zabavne ali socialne narave oz. namenjene otrokom in mladini. Prireditve morajo poleg tega dopolnjevati kulturno, turistično in športno ponudbo mesta, biti odprtega značaja in dostopne širšemu krogu obiskovalcev ter imeti svojo prepoznavno vsebino in značaj. Za ta namen je Mestna občina Koper v proračunu predvidela  približno 20 tisoč evrov, ki bodo razdeljeni po prijavnih rokih.

Na razpis se lahko tako kot v prvih treh rokih prijavijo pravne oziroma tudi fizične osebe, ki opravljajo dejavnosti, vezane na predmet javnega razpisa in ne bodo redno financirane iz sredstev proračuna Mestne občine Koper za leto 2014, prav tako to ne smejo biti subjekti, za katere velja omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010).

Vsi zainteresirani morajo svoje prijave poslati pravočasno na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – 322-231/2013, PRIREDITEV«, na hrbtni strani pa mora biti naveden naslov pošiljatelja.