DomovArhivRazpis za priznanja Mestne občine Koper

Razpis za priznanja Mestne občine Koper

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper je namreč objavila razpis za podelitev najvišjih priznanj, »Priznanja 15. maj« in »Priznanja z veliko plaketo« za leto 2014, na katerega lahko kandidata prijavite vse do konca meseca marca.
Občinski svet Mestne občine Koper “Priznanje 15. maj” podeljuje občankam oziroma občanom za življenjsko delo na področju družbenih, političnih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih, umetniških in drugih dejavnosti, medtem ko je “Priznanje z veliko plaketo” namenjeno občanom oziroma družbenim organizacijam (športnim klubom, humanitarnim organizacijam, podjetjem, zavodom in skupnostim, itd.) za dosežene uspehe v krajšem časovnem obdobju, ki s svojo dejavnostjo pomembno prispevajo k uveljavitvi in razvoju Mestne občine Koper.

Predloge za razpisana priznanja naj predlagatelji pošljejo Komisiji občinskega sveta Mestne občine Koper za priznanja in nagrade, Verdijeva 10, 6000 Koper, do 31. marca 2014, do 12. ure, v zaprti kuverti z označbo NE ODPIRAJ – PREDLOG ZA PRIZNANJE MESTNE OBČINE KOPER.