DomovArhivRedni sestanek služb javne oskrbe

Redni sestanek služb javne oskrbe

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Namen sestanka je bil oceniti stanje ogroženosti območja koprske občine ter poiskati morebitne skupne rešitve oziroma ukrepe, s katerimi bi lahko preventivno preprečili oziroma omilili posledice izrednih dogodkov.

Uradnemu delu, v katerem je poveljnik Civilne zaščite Vilij Bržan predstavili sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter oceno ogroženosti je sledila predstavitev posameznih področij delovanja služb javne oskrbe in ključnih težav, s katerimi se v izrednih razmerah te srečujejo.

Kot so izpostavili je na področju oskrbe s pitno vodo ključno težavo še vedno predstavlja nezadostnost vodnega vira Rižana, ki ga mora Rižanski vodovod v poletnem času nadomeščati z dodatnimi vodnimi viri s Hrvaške in Krasa, težave na tem področju pa bi lahko prinesel tudi daljši izpad elektrike. Slednji bi utegnil povzročiti določene težave tudi na nekaterih drugih področjih delovanja služb javne oskrbe, zato je, tako so si bili edini vsi prisotni, ključnega pomena nabava dodatnih, zmogljivih agregatov, ki bi omogočali nemoteno delovanje tudi ob izpadih električne energije. Mestna občina Koper je interventno v ta namen nabavila 4 električne agregate in jih predala prostovoljnim gasilskim društvom, strokovne službe Civilne zaščite pa pridobivajo podatke še o dodatnih o razpoložljivih električnih agregatih in potopnih črpalkah, kar predstavlja osnovo za načrtovanje in ustrezno izvajanje ukrepov ob nesrečah, ki imajo za posledico moteno oskrbo prebivalcev.