DomovArhivUgrabitev Luke Koper in zavajanje delničarjev s strani prve nadzornice?

Ugrabitev Luke Koper in zavajanje delničarjev s strani prve nadzornice?

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

O tem, kaj se je dejansko dogajalo na petkovi seji nadzornega sveta Luke Koper, smo v javnosti razbrali bore malo, nič kaj več od tega, kar je družba sama posredovala v javnost. Skorajda neopazno in diskretno je tudi na straneh ljubljanske borze pricurljala informacija, da je »nadzorni svet družbe Luka Koper, d.d. je na seji dne 22.5.2015 obravnaval in sprejel odstopno izjavo člana uprave za področje financ in računovodstva Tineta Svoljšaka. Gospod Svoljšak bo funkcijo opravljal do 30.6.2015«. Presenetljivo domnevni odstop Svoljšaka ni požel veliko zanimanja, čeprav je nadzorni svet Luke Koper člana uprave za finance iskal več mesecev in še to po dokaj nesrečnem kadrovanju Jožeta Jaklina, ki se v Luki Koper ni obdržal niti leto dni.

Odstop, ali vnaprej dogovorjen scenarij za odstavitev motečega člana uprave?

Petkova seja nadzornega sveta Luke Koper v zdajšnji sestavi je bila po zanesljivih podatkih, ki smo jih uspeli zbrati, ena od najbolj razburljivih doslej, ki se lahko meri le s tisto, ko so nadzorniki z manjšino glasov razrešili Gašparja Gašparja Mišiča z mesta predsednika uprave družbe. Predsednica nadzornega sveta Alenka Žnidaršič Kranjc naj bi bila po naših podatkih že pred samo sejo dogovorjena o odstavitvi Svoljšaka z drugima članoma uprave Luke Koper, predsednikom Dragomirjem Matičem in njegovim namestnikom Andražem Novakom. Svoljšak naj bi namreč od njegovega prihoda novembra lani postal trn v peti upravi, ker naj bi vseskozi opozarjal na vrsto anomalij pri poslovanju koprske pristaniške družbe. O tem, da naj bi bila predsednik uprave Luke Koper in njegov namestnik povsem »zlizana« in »vodena« s strani Žnidaršič Kranjčeve pa je v družbi menda že dlje časa jasno. Svoljšak naj bi kot novinec, ki ni bil vpet v notranje ali zunanje lobistične mreže, ki tako ali drugače uravnavajo svoje interese v Luki Koper, že od prvega dne nastopa mandata novembra lani naletel na izredno neprijazno okolje v upravi, kjer naj bi ga Matič in Novak popolnoma ignorirala.

Psihološka vojna proti Svoljšaku, ki odstopne izjave vendar ni podpisal!

Sodeč po podatkih, ki smo jih uspeli zbrati, naj bi Žnidaršič Kranjčeva tudi pri Svoljšakovem »odstopu« pustila svoj podpis oz. »prepoznavni znak«. Postopek je potekal zelo podobno tistemu, ko so več ur odstavljali Gašparja Mišiča. Prva nadzornica naj bi nenapovedano najprej zaigrala dramo, grozila s svojim odstopom in odstopom Matiča, nato Svoljšaku pavšalno in neargumentirano očitala laganje in nesodelovanje z upravo, ob tem, da je njegove argumente in opozorila na nejasno poslovanje Luke Koper pri nekaterih področjih preslišala. Svoljšaka naj bi pripeljala do točke, ko se je »zlomil« in iz razburjenosti izjavil, da odstopa. Za tem pa se je začela drama za Žnidaršič Kranjčevo, ki je bila prepričana, da je uspel načrt, ki naj bi ga že vnaprej izdelala izven nadzornega sveta Luke Koper, skupaj z različnimi interesnimi skupinami. Svoljšak je namreč po seji, kljub novim pritiskom in ne ravno kurtoaznim obnašanjem »eksekucijskega voda«, ki so ga sestavljali Žnidaršič Krančeva, Matič, Novak in pravnik Luke Koper, vendar sklenil, da odstopa ne bo podal, saj zanj ni razloga.

Na Borzi o odstopu, ki ga ni?

V to, da bodo tudi tokrat imeli veliko dela predvsem pravniki, ne gre dvomiti. Čeprav po naših zanesljivih informacijah Svoljšak ne namerava odstopiti, ker deluje izključno v dobro državne družbe in ne »stricev iz ozadja«, si bo Žnidaršič Kranjčeva prizadevala uporabiti vsa sredstva, da prikaže nasprotno. Po naših zanesljivih informacijah naj bi namreč prva nadzornica Luke Koper v petek le iskala formalen institut, da potrdi odločitev, ki naj bi jo tako ali tako že sprejela izven formalnih organov nadzora koprske pristaniške družbe. Žnidaršič Kranjčeva naj bi se med samo petkovo sejo sklicala celo na ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča, ki da se z »odstavitvijo« Svoljšaka strinja. Gre za zelo problematično sklicevanje, ki bi bilo celo protizakonito, v kolikor bi se res zgodilo, saj ima delniška družba svoje organe nadzora in upravljanja, v katerih zagotovo ni nobenega ministra. Zadeva se po naših podatkih utegne dodatno zaplesti in Žnidaršič Kranjčevi povzročiti nemalo težav, ker naj bi po njenih »navodilih« Luka Koper na uradnem informacijskem portalu Ljubljanske borze SEOnet objavila lažno informacijo. Svoljšak najprej odstopne izjave ni podpisal in je zato logično, da je nadzorni svet ni mogel obravnavati.

V ozadju veliki posli informatike Luke Koper?

O tem, zakaj konkretno naj bi začeli srditi napadi proti Svoljšaku, v Luki Koper že kroži precej zanesljivih informacij. Svoljšak naj bi namreč vpogledal in problematiziral velike posle na področju informatike, ki jih za Luko Koper opravlja zunanje podjetje. Čeprav Luka Koper po ustvarjenih prihodkih niti ne sodi med večja slovenska podjetja, naj bi po neuradnih podatkih bila največji plačnik storitev na področju informacijske tehnologije v Sloveniji. Tega podatka sicer ni možno uradno preveriti, ampak naj spomnimo, da so posli informatike Luke Koper in povezanost z Žnidaršič Kranjčevo bili aktualni že v času prejšnjega člana uprave, zadolženega za finance, Jožeta Jaklina. Jaklin je namreč prišel v Luko Koper prav na povabilo predsednice nadzornega sveta, ki je z njim sodelovala že v 90. letih v različnih državnih organih, v t. i. prvi privatizaciji državnih podjetij v Sloveniji, ki se je končala dokaj klavrno za davkoplačevalce. Jaklin, ki v Luki Koper sicer ni pustil pretiranih pozitivnih odtisov ali uspešnih projektov, naj bi v kratkem mandatu vendar uspel zadovoljiti pričakovanja Žnidaršič Kranjčeve glede poslov informatike.

Kakšna je vloga ministra?

Glede na izjavo Žnidaršič Kranjčeve pred nadzorniki Luke Koper o tem, da naj bi na neki način izgon Svoljšaka dogovorjen tudi z ministrom za infrastrukturo Gašperšičem, se odpira tudi vprašanje o vlogi, ki jo prva nadzornica trenutno odigrava. Nestabilnost upravljanja Luke Koper, stalne afere v nadzornem svetu, nejasna strategija koprske pristaniške družbe, ki z lokalno skupnostjo sploh ne sodeluje, napačno informiranje javnosti in delničarjev, je le nekaj od resnih očitkov, ki letijo na Žnidaršič Kranjčevo. Razlogov za njeno odstavitev na naslednji skupščini delničarjev, ki bo predvidoma junija, je več kot dovolj, vendar ne kaže, da izgublja podporo »države« oz. državnih predstavnikov. Številni viri so nam potrdili, da naj bi Žnidaršič Kranjčeva, s podporo drugih dveh nadzornikov Luke Koper, Radom Antolovičem in Ellen Twrdy, igrala močno vlogo pri tem, da se infrastrukturnemu ministrstvu aktivno pomaga pri prodaji Luke Koper tujemu partnerju, konkretno naj bi šlo za pristanišče Hamburg, ki bi v Kopru v prihodnosti delokaliziralo del prometnih tokov iz severa Evrope. Tudi zato se nadzorniki in uprava Luke Koper ne ukvarjajo pretirano z dolgoročno strategijo razvoja družbe, temveč je družba prepuščena inerciji in organski rasti, vse dokler naj bi bila pripravljena za prevzem s strani tujcev.