DomovArhivUrbana strategija za Koper

Urbana strategija za Koper

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Prednosti in pomanjkljivosti dosedanjega, priložnosti oziroma nevarnosti bodočega urbanega razvoja Kopra, elementi vizije, ter aktualni in strateški cilji razvoja Kopra so bile teme današnjega prve delavnice o Trajnostni urbani strategiji za upravičeno območje Mestne občine Koper za obdobje 2015-2020, ki predstavlja predpogoj za izvajanje celovitih ukrepov za trajnostni razvoj urbanih območij, ki je podprt skozi instrument celostnih teritorialnih naložb.

Kot je v pozdravnem nagovoru omenil podžupan Peter Bolčič, gre za strateški dokument občine za upravičeno območje – urbano naselje Koper, ki na vsebinski ravni opredeljuje razvojne izzive in vizijo urbanega razvoja, prednostna razvojna področja ter predstavlja formalno osnovo za kandidiranje in črpanje finančnih sredstev iz evropskih skladov. Ker je za oblikovanje učinkovite strategije ključnega pomena širše razumevanje razvojnih prioritet mesta Koper, je občina k sooblikovanju dokumenta povabila javnost, tako predstavnike mestni krajevnih skupnosti, Primorske gospodarske zbornice, obrtno podjetniške zbornice, Društvo arhitektov obale, Zavoda Koper Otok, Pino, kolesarsko mrežo obale, ZRS in druge. Po prvem srečanju, na katerem so izpostavili predvsem izhodišča, namen in vsebino TUS in Regionalnega razvojnega programa južne Primorske 2014-2020, bo k oblikovanju tega razvojno programskega dokumenta prek vprašalnika na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si prispevala tudi širša javnost, ki bo tu dobila tudi vse informacije o nadaljnjih aktivnostih oziroma delavnicah in posvetih na to temo.

Osnovni cilj, ki ga želi občina doseči z vključevanjem javnosti, je predvsem bolj kakovostna TUS, kar pomeni, da bo strategija temeljila na dejanskih potrebah, vrednotah in predlogih mesta Koper. Po drugi strani pa si želijo, da bi širša javnost prav na podlagi sodelovanja pri njeni pripravi, to strategijo sprejela za svojo in podpirala iz nje izhajajoče projekte ter potencialno tudi sodelovala pri njihovi kasnejši izvedbi.

Trajnostna urbana strategija je tudi prispevek k uresničevanju širših strateških dokumentov, kot npr. Evropa 2020, Strategija prostorskega razvoja Slovenije, izbranih prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Trajnostna urbana strategija je tako presečišče lokalnih tematik s tematikami nacionalne in evropske ravni, za kar je na voljo tudi evropski denar.