DomovArhivZa odpis dolgov zaprosilo le 37 staršev

Za odpis dolgov zaprosilo le 37 staršev

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Ti bodo z upniki (vrtci/šole) najkasneje do konca januarja 2016 sklenili poseben dogovor o odpisu dolga, s katerim bodo lahko prijavljeni dolgovi tudi uradno odpisani.

Sicer je bilo prispelih vlog, ki so jih prejeli v koprskih vrtcih in osnovnih šolah dejansko izredno malo – predšolskih otrok, ki so vključeni v enega od vrtcev Mestne občine Koper, je namreč 2328, medtem ko je osnovnošolcev 4348, skupaj torej 6676 otrok. Vlog pa je bilo zgolj za vzorec, 37, od katerih je bilo upravičenih le 23. Razlog za to so najverjetneje strogi kriteriji in pogoji zakona, ki so zožili krog upravičencev do tovrstne pomoči, prav tako pa je nizkemu številu vlog botrovalo dejstvo, da so socialno najbolj šibke družine že tako upravičene do brezplačnega oz. do zelo znižanih cen storitev vrtca ter do subvencionirane prehrane v šolah.

Pogoji so namreč bili, da lahko za odpis dolgov zaprosijo samo tisti, ki v obdobju med 1. januarjem in 30. junijem 2015 prejemajo denarno socialno pomoč oziroma so bili v tem obdobju prejemniki varstvenega, veteranskega ali otroškega dodatka (iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali otroškega dodatka iz 3. dohodkovnega razreda in so hkrati osebe navedene v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemniki dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino).

K odpisu dolgov je poleg Mestne občine Koper pristopila tudi Komunala Koper, ki je prejela vsega skupaj 39 vlog – v povprečju naj bi šlo za dolgove v razponu med 150 in 200 evri na posameznega uporabnika. So se pa dolgove obvezali odpisati tudi v Rižanskem vodovodu Koper, kjer so iz vseh treh občin prejeli zgolj 13 vlog, od katerih je bilo število upravičenih zanemarljivo majhno, v skupni vrednosti 285,96 evrov. Kot so nam pojasnili, imajo na Rižanskem vodovodu Koper socialno naravnan odnos z odjemalci, kar pomeni, da situacije socialno šibkih odjemalcev rešujejo sprotno in dogovorno, s permanentno politiko komuniciranja v obliki opominov, obvestil, sporazuma z odjemalci, zaradi česar so tudi letni zneski odpisov precej nizki.