DomovArhivZbranih več kot 6 ton nevarnih odpadkov

Zbranih več kot 6 ton nevarnih odpadkov

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Zaključila se je tudi jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov v Mestni občini Koper in Občini Ankaran, ki jo je izpeljala Komunala Koper.
NevarniOdpadkiJesen2015_fotoVojkoRotar-6756
V letošnji jesenski akciji zbiranja nevarnih odpadkov so v Komunali Koper skupno zbrali 6.122 kg teh odpadkov, kar je za 721 kg več kot v letošnji spomladanski akciji. Več oddanih odpadkov lahko pripišemo dvigu ozaveščenosti občanov glede nevarnosti, ki jo lahko predstavljajo napačno odloženi nevarni odpadki, vendar se trend z leti stabilizira. To pomeni, da so občani večje količine nevarnih odpadkov, ki so jih hranili doma, že oddali in se sproti, redno – 2 krat letno, odzovejo na akcijo zbiranja s premično zbiralnico, ki jo Komunala Koper izvaja v vseh koprskih krajevnih skupnostih in v Občini Ankaran.

NevarniOdpadkiJesen2015_fotoVojkoRotar-6774
Po kilogramih zbranih odpadkov so se na prvih treh mestih tudi tokrat zbrali: odpadne barve, 1.996 kg, jedilno olje, 1.116 kg in motorno olje, 1.465 kg. Med zbranimi nevarnimi odpadki je bilo v letošnji jesenski akciji oddanih še za 332 kg odpadnih avtomobilskih akumulatorjev, 276 kg pesticidov, 268 kg čistil, 183 kg baterijskih vložkov, 163 kg praznih tlačnih posod, 110 kg onesnažene embalaže, 104 kg odpadnih zdravil, 45 kg sijalk, 32 kg topil, 22 kg kislin in 10 kg oljnih filtrov.

Nevarni odpadki so lahko zelo nevarni za okolje

Nepravilno odloženi nevarni odpadki, kot so topila, čistila, kisline, kozmetika, fitofarmacevtska sredstva, jedilno in motorno olje, odpadne barve, sijalke, onesnažena embalaža, odpadna zdravila ali odpadni avtomobilski akumulatorji, predstavljajo veliko grožnjo za okolje in zdravje ljudi ter živali. Zato nevarnih odpadkov nikakor ne odlagamo v zabojnike, med druge gospodinjske odpadke ali v okolico, ker lahko vsebujejo vnetljive snovi, kisline, svinec ali druge težke kovine, ki predstavljajo veliko okoljsko grožnjo.

NevarniOdpadkiJesen2015_fotoVojkoRotar-6770
Komunala Koper vabi in spodbuja vse občane, naj izkoristijo tudi druge možnosti, ki jih nudi za to, da bi ohranili čisto in urejeno okolje. Dvakrat letno poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov po vseh krajevnih skupnosti v Mestni občini Koper in Občini Ankaran, prav tako dvakrat letno lahko gospodinjstva izkoristijo brezplačni odvoz kosovnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat. Od ponedeljka do sobote pa delujeta zbirna centra v Dvorih pri Sv. Antonu in na Srminu, kjer lahko občani, ki so vključeni v sistem odvoza odpadkov brezplačno oddajo kosovne in druge odpadke.