DomovKulturaDvorana sv. Frančiška dobila nova vhodna vrata

Dvorana sv. Frančiška dobila nova vhodna vrata

KulturaNaši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper je sklenila konservatorsko-restavratorska dela na portalu protokolarne dvorane sv. Frančiška. Dela so med drugim vključevala izdelavo in postavitev replike vhodnih vrat iz macesnovega lesa, ki so zamenjala prejšnja dotrajana vrata.

MOK se je za izvedbo del odločila zaradi izboljšanja funkcionalnosti in energetske sanacije stavbe. Vrata, ki so bila verjetno nameščena v sredi 70. let, so bila namreč dotrajana, portal pa je bilo treba delno sanirati. V postopku zbiranja ponudb je MOK kot najugodnejšega ponudnika izbrala družbo Gnom, d. o. o, vrednost del je znašala dobrih 24.400 evrov. Izvajalec je vse posege izvedel na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Dela so poleg izdelave in montaže novih vrat iz macesnovega lesa med drugim obsegala odstranitev bioloških in sekundarnih oblog s površine kamnitih elementov portala ter odstranitev neustreznih elementov in dotrajanega polnila med stiki posameznih kamnitih elementov. Prav tako je izvajalec del izvedel domodelacijo poškodb s površinsko obdelavo, z ustreznim polnilom je zapolnil stike med kamnitimi elementi, saniral razpoke in uredil strešnine portala za učinkovitejše odvodnjavanje. Ne nazadnje so delavci v okviru del utrdili nestabilno površino in poskrbeli za hidrofobno zaščito portala z biocidnim oz. protigrafitnim učinkom.

Foto: MOK