DomovKulturaDvorana sv. Frančiška kmalu z novimi vhodnimi vrati

Dvorana sv. Frančiška kmalu z novimi vhodnimi vrati

KulturaNaši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

V teh dneh so se začela konservatorsko-restavratorska dela na portalu protokolarne dvorane sv. Frančiška, ki med drugim vključujejo izdelavo in postavitev replike vhodnih vrat, ki bodo zamenjala sedanja dotrajana vrata. Trenutno so namestili začasna vrata, nova bodo namestili predvidoma naslednji mesec.

Mestna občina Koper se je za izvedbo del odločila zaradi izboljšanja funkcionalnosti in energetske sanacije stavbe. Vrata so bila namreč dotrajana, portal pa je treba delno sanirati. V postopku zbiranja ponudb je MOK kot najugodnejšega ponudnika izbrala družbo Gnom, d. o. o. Vrednost del znaša dobrih 24.400 evrov.

Dela bodo med drugim obsegala izdelavo in montažo novih vrat iz macesnovega lesa, odstranitev bioloških in sekundarnih oblog s površine kamnitih elementov portala ter odstranitev neustreznih elementov in dotrajanega polnila med stiki posameznih kamnitih elementov. Prav tako bodo izvedli domodelacijo poškodb s površinsko obdelavo, z ustreznim polnilom zapolnili stike med kamnitimi elementi, sanirali razpoke in uredili strešnine portala za učinkovitejše odvodnjavanje. Ne nazadnje bodo v okviru del utrdili nestabilno površino in poskrbeli za hidrofobno zaščito portala z biocidnim oz. protigrafitnim učinkom.

Vse posege bodo izvedli na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Foto: MOK