DomovKulturaUrbani forum ali srce mojega mesta

Urbani forum ali srce mojega mesta

Kultura Preglej vse novice
Deli vsebino

Več slovenskih občin spodbuja revitalizacijo mestnih središč in je aktivno vpetih v izvajanje TCM (Town centre management), pri čemer  jim je kot primer dobre prakse za zgled prav Mestna občina Koper.

V sredo, 9. novembra 2016, je v Pretorski palači v Kopru potekal jesenski posvet Urbanega foruma, na katerem je bil predstavljen program spodbujanja inovativnih ukrepov za oživljanje podjetništva v mestnih jedrih, koncept TCM in priložnost za razvoj mest, urbana agenda EU, dobre prakse TCM v slovenskih in tujih mestih ter TCM v povezavi z razvojem digitalnega podjetništva. O konkretnih ukrepih in praksah oživljanja podjetništva v mestnih jedrih so predstavniki mestnih občin, ministrstev in gospodarske zbornice z udeleženci dogodka razpravljali na okrogli mizi. 

Forum
Na forumu je navzoče pozdravil tudi predstavnik Mestne občine Koper Timotej Pirjevec. Foto: ekoper.si

Zavod Koper Otok: Oživljanje mestnega jedra s povezovanjem manjših ponudnikov

Koprska občina je že pred leti vzpostavila trajno komunikacijo in sodelovanje z lokalnimi ponudniki iz starega mestnega jedra. Ti sedaj povezani delujejo v Zavodu Koper Otok. Izmed številnih uspešnih rezultatov tega sodelovanja lahko izpostavimo uvedbo kartice doživetij – Koper Card, tečaje tujih jezikov za trgovce, številne skupne promocijske akcije in brošure ter prireditve, ki v mestno jedro privabljajo vse večje število obiskovalcev.

Forum
Mestna občina Koper je na posvetu predstavila koncept oživljanja mestnih središč in pozitivne izkušnje pri vodenju TCM.  Foto: ekoper.si

Posveta so se udeležili predstavniki Mestne občine Koper, ki je v slovenskem prostoru prepoznana kot primer dobre prakse, Novega mesta, Nove Gorice, Slovenj Gradca, Celja, Maribora, Kamnika, Nakla, Ljubljane in Dunaja.

Svetovalka župana Mestne občine Koper Jana Tolja je med drugim poudarila tudi pomen medobčinskega sodelovanja, kjer se občine neformalno povezujejo, izmenjujejo izkušnje in znanje primerov dobrih praks, pri čemer se rojevajo skupni projekti in nove ideje. Pomembno je prizadevanje za vedno širše sodelovanje in za njegovo formalizacijo.

Naloga občine, ki je vključena v projekt, je torej urediti mestno jedro tako, da postane zanimivo za obiskovalce in stanovalce. Obnašati se mora gospodarsko in ne zgolj politično, poleg tega je pomembna tudi komunikacija s trgovci. Spodbujati jih je namreč treba k samoiniciativnosti. Pomembna pri tem je sinergija, medsebojno zaupanje med vsemi deležniki in medsebojno usklajevanje. Glavni cilj je namreč ta, da se ljudje v mestnih središčih počutijo dobro. Pri sledenju strategiji si mora mesto postaviti ekonomske indikatorje, ki so ključni kazalniki uspeha.

cof
Predstavnica Mestne občine Koper in županova svetovalka Jana Tolja. Fotot: ekoper.si

Kaj je projekt TCM?

TCM je način za doseganje ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja mestnih središč v skladu s celotnim okvirjem urbanega razvoja. Je formalno ali neformalno javno-zasebno partnerstvo, ki se osredotoča na vizijo, strateški razvoj in promovira aktivno vključenost različnih deležnikov v mestni management, mestni marketing in razvoj mestnega središča. Poleg tega združuje deležnike iz različnih sektorjev in pospešuje izmenjave izkušenj, razumevanje in aktivnosti. Zagotavlja vzpostavitev skupne in inkluzivne vizije in strategije, ki v multidisciplinarnem pristopu združuje kratkoročne in dolgoročne cilje, ki sprožijo aktivnosti na različnih področjih, kot so trgovina, okolje, turizem, kultura, dostopnost in urbani razvoj. TCM finančno podpira javni in/ali privatni sektor in je proaktiven ter inovativen, saj se prilagaja novim izzivom v mestu, evoluciji okolja in načinov življenja ter navad uporabnikov skozi raziskovanje in razvoj novih delovnih metod.

Forum
Forum. Foto: ekoper.si

TCM je trenutno precej neformalna dejavnost, a jo želijo v prihodnosti dvigniti na javno raven v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT in seveda mestnimi občinami. Danes je v okviru TCM aktivnih kar 18 občin, ki so prepoznale velik potencial projekta. Na Ministrstvu za okolje in prostor ukrepe TCM spremljajo, jih spodbujajo in jih skušajo povezati z ukrepi v povezavi s prostorskim načrtovanjem. Intenzivno sodelovanje je torej potrebno tudi na državni ravni, saj ima  država velik vpliv na usmerjanje razvoja znotraj naselij.

Forum
Mag. Aša Rogelj, podsekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor. Foto: ekoper.si

“Medvladni dialog je porodil Urbano agendo, ki vključuje tudi program življenja v mestnih središčih. Slovenija tako v okviru Urbane agende kandidira za številna partnerstva za urbani razvoj, je na forumu poudarila mag. Aša Rogelj, podsekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor.

Koper bo gostil jesenski posvet Urbanega foruma Slovenije

Medobčinski sestanek TCM 

Naslednji medobčinski sestanek TCM bo v sredo, 16. novembra, ob 11. uri v mansardi Vile Bianca (Stari trg 3, ob vhodu v Velenje, pod velenjskim gradom).

Navzoče čaka krajša konferenca pod vodstvom magistra Vida Kožarja, debata o opravljenih delavnicah TCM in rezultatih anketnega vprašalnika o TCM, ki jih bosta predstavila Jana Tolja in Miran Košpenda, predstavitev stališč na temo Skupni projekti MMS za leto 2017, predstavitev Društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije in pogovor o ustanovitvi konzorcija. *