DomovNaši kraji244 predlogov o porabi participativnega dela proračuna

244 predlogov o porabi participativnega dela proračuna

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Ureditev površin za aktivno preživljanje prostega časa, sajenje dreves, ozelenitev, ureditev otroških igrišč, sprehajalnih in kolesarskih poti, postavitev nadmorske ploščadi v novem obmorskem parku v Žusterni ter nekaj izobraževalnih dejavnosti so le nekateri od 244 prispelih projektnih predlogov občank in občanov, ki naj jih Mestna občina Koper uresniči v okviru participativnega proračuna za leti 2023 in 2024.

Včeraj se je iztekel rok za oddajo projektnih predlogov za participativni del proračuna za leti 2023 in 2024. Občina je k projektu participativnega proračuna pristopila v želji občanke in občane čim bolj vključiti v proces odločanja o razporejanju proračunskega dela denarja, s tem pa izboljšati učinkovitost porabe skupnih sredstev in kakovost življenja v občini. Z zbiranjem projektnih predlogov je začela 10. junija, do konca roka pa jih je prejela 244.

Občanke in občani so predlagali številne inovativne ideje, med njimi so ureditev mediteranskega rožnega vrta ob Pristaniški ulici in češnjevega parka v Vanganelu, postavitev ekološkega javnega stranišča v Hrastovljah ter dveh nadmorskih ploščadi na območju novega urbanega obmorskega parka v Žusterni in ureditev površine s talnimi igrami za najmlajše.

Med predlogi so še pobude za ureditev kolesarskih postajališč, postavitev dodatnih klopi, košev za smeti, ureditev oziroma izgradnjo poti in pločnikov, površin za aktivno preživljanje prostega časa, ureditev otroških igrišč in sprehajalnih poti. Projektni predlogi naslavljajo tudi dodatno ozelenitev mesta s sajenjem dreves in grmovnic.

Komisija za participativni proračun, ki jo je imenoval župan, bo sedaj prispele predloge pregledala in jih septembra uvrstila na glasovanje. Komisija bo preverila, ali so predlagani projekti v pristojnosti občine, se nanašajo na območje občine, so izvedljivi v predvidenem proračunskem obdobju, v skladu z zakonodajo in urbanističnimi akti, pa tudi, ali so že vključeni v obstoječi načrt investicij.

Glasovanje o projektih participativnega proračuna bo potekalo od 12. do 19. septembra

Glasovanje bo potekalo v spletni aplikaciji predlagam-odlocam.koper.si med 12. in 19. septembrom 2022, do polnoči. Glasovali bodo lahko vsi občanke in občani, ki so na dan glasovanja dopolnili vsaj 15 let starosti. Za glasovanje v spletni aplikaciji bo treba vnesti številko EMŠO in druge predpisane podatke, kar bo občanom in občankam omogočalo dostop do spletne aplikacije.

V tem časovnem obdobju bo prav tako mogoče glasovati osebno v vložišču MOK ali na sedežih krajevnih skupnosti. Pri glasovanju v vložišču ali na sedežih krajevnih skupnosti bo na lokaciji zagotovljen računalnik z dostopom do glasovalnega dela aplikacije, na voljo bo tudi tehnična pomoč.