DomovNaši krajiCelostna prometna strategija MOK spodbuja k pešačenju in h kolesarjenju

Celostna prometna strategija MOK spodbuja k pešačenju in h kolesarjenju

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

V letu 2016 je Mestna občina Koper pričela z izdelavo Celostne prometne strategije Mestne občine Koper. Predmet obravnave CPS-ja so ukrepi, ki celovito zajamejo vse oblike prometa; javni in zasebni, potniški in tovorni, motoriziran in nemotoriziran, tekoči in mirujoči promet.

Pristop Celostne prometne strategije pomeni spremembo in nadgradnjo tradicionalnih tehnik načrtovanja prometa in omogoča lažje sprejemanje ključnih odločitev, ki sooblikujejo prihodnost občine. Nadgrajuje trenutne načrtovalske prakse in prinaša številne koristi (boljša kakovost bivanja, učinkovitejši promet, sprememba potovalnih navad, boljša mobilnost in dostopnost, povečanje prometne varnosti …). Pristop CPS ponuja dolgoročno in strateško vizijo zagotavljanja mobilnosti, učinkovito in integrirano načrtovanje ter omogoča doseganje gospodarskih, socialnih in okoljskih ciljev občine.

Danes je v sejni sobi Mestne občine Koper potekala novinarska konferenca na temo izdelave Celostne prometne strategije v Mestni občini Koper. Predstavnik izvajalca strategije, direktor podjetja Harpha Sea Koper, Aljoša Žerjal, je predstavili namen in postopek izdelave celostne prometne strategije ter izsledke dosedanjega dela, ki zajema postavitev temeljev, opredelitev procesa ter analizo stanja in oblikovanje scenarijev. S celostno prometno strategijo želijo ponuditi prebivalcem MOK možnost, da bi za vsakodnevno premagovanje krajših relacij izbrali pešačenje in kolesarjenja. Proces priprave strategije daje velik poudarek ozaveščanju, vključevanju in sodelovanju javnosti ter spodbuja h konstruktivnemu dialogu in podajanju predlogov, s katerimi bomo sooblikovali strategijo in izpolnili potrebe po boljši kakovosti bivanja v občini za sedanje in prihodnje generacije. *