DomovNaši krajiDrugi prijavni rok prinaša odprta mesta tudi na Univerzi na Primorskem

Drugi prijavni rok prinaša odprta mesta tudi na Univerzi na Primorskem

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Od 22. do 29. avgusta 2017 je odprt drugi prijavni rok za oddajo prijave na še prosta vpisna mesta Razpisa za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2017/2018 Univerze na Primorskem in drugih slovenskih visokošolskih zavodov za Slovence in ostale EU državljane. V drugem prijavnem roku je na UP razpisanih skupaj 868 vpisnih mest, od tega 740 mest za redni študij in 128 mest za izredni študij.

Prosta mesta so na voljo na naslednjih fakultetah oziroma študijskih programih: Geografija, Italijanistika, Medijski študiji, Medkulturno jezikovno posredovanje, Slovenistika, Zgodovina, Antropologija, Arheologija, Kulturna dediščina, Management, Biodiverziteta, Bioinformatika, Biopsihologija, Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in informatika, Sredozemsko kmetijstvo, Pedagogika, Razredni pouk, Predšolska vzgoja, Turizem, Kulturni turizem, Management turističnih destinacij, Management turističnih podjetij, Aplikativna kineziologija, Prehransko svetovanje – dietetetika in Zdravstvena nega.

Foto: arhiv ekoper.si

Število prostih mest na posameznih programih je objavljeno na spletni strani. Več informacij bodo kandidati našli na spletni strani VPIS UP, lahko pa kontaktirajo tudi zaposlene v Službi za prijavno-vpisne postopke in študentske zadeve UP na e-naslovu: vpis@upr.si ali telefonskih številkah 05/611 76 30 ali 05/611 76 31. Prijava za vpis poteka preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Letošnja novost v drugem prijavnem roku je, da se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo poleg kandidatov, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov, tudi kandidati, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 18. avgusta 2017. Tretjega prijavnega roka pa letos ni več.