DomovNaši krajiJavna predstavitev osnutka Strategije razvoja in trženja turizma do leta 2025

Javna predstavitev osnutka Strategije razvoja in trženja turizma do leta 2025

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

V sredo je Mestna občina Koper skupaj s pripravljavci dokumenta javnosti predstavila osnutek Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025 oziroma Turizem Koper 2025.

Kot je uvodoma povedala vodja Turistične organizacije Koper mag. Tamara Kozlovič, je bil sredin dan pomemben za razvoj koprskega turizma, »saj so za nami dolga leta truda, dela in ustvarjalnosti, ko smo se vsi skupaj, turistični ponudniki in občinska uprava z županom Borisom Popovičem, trudili Koper iz luškega, industrijskega in logističnega mesta, spremeniti v turistično občino«.

Z njenimi besedami se je strinjal tudi podžupan Mestne občine Koper Peter Bolčič, ki je bil prav tako prisoten na predstavitvi in dodal »turizem je ena ključnih gospodarskih panog v občini, za razvoj koprskega turizma je tako ključno sodelovanje in povezovanje, le v sinergiji lahko vsi skupaj dosežemo boljše rezultate in izboljšamo kakovost turističnih storitev, vse z upoštevanjem trajnostnih načel razvoja«.

Z izgradnjo nove infrastrukture, s korenito prenovo mestnega jedra in prihodom potniških ladij se je Koper v zadnjih letih spremenil v turistično središče. Foto: arhiv ekoper.si

Z izgradnjo nove infrastrukture, s korenito prenovo mestnega jedra in prihodom potniških ladij se je namreč Koper v zadnjih letih spremenil v pravo turistično središče, ki nudi dnevnim obiskovalcem in turistom številne možnosti za prijeten obisk in aktivno preživljanje prostega časa.

»Danes smo na to lahko upravičeno ponosni in gotovo se vsi strinjamo, da nam je uspelo. A s tem se je delo šele dobro začelo,« je dejala Kozlovičeva in k temu dodala, da nova strategija razvoja turizma, katere osnutek so v sredo prvič javno predstavili, postavlja Koper na višjo raven in mu obenem odpira novo pot.

“Za nami dolga leta truda, dela in ustvarjalnosti, ko smo se vsi skupaj, turistični ponudniki in občinska uprava z županom Borisom Popovičem, trudili Koper iz luškega, industrijskega in logističnega mesta, spremeniti v turistično občino,« podarja vodja Turistične organizacije Koper mag. Tamara Kozlovič.

Pet prioritetnih razvojnih področij

Osnutek strategije je javnosti pobliže predstavila zunanja izvajalka strategije, sicer pa pripravljavka številnih turističnih strategij slovenskih destinacij, od letošnjega junija pa zaposlena na Slovenski turistični organizaciji, kjer je prevzela implementacijo sistema nadgradnje upravljanja trženja slovenskega turizma po principu štirih makroregij, Miša Novak, ki je strategijo pripravila z Darkom Ravnikarjem, sicer dolgoletnim turističnim delavcem, avtorjem in soavtorjem različnih turističnih strategij in dokumentov v Sloveniji in tujini.

Kot je pojasnila Novakova, so se prve aktivnosti priprave strategije začele lansko spomlad, strategija je nastajala  v tesnem sodelovanju projektne skupine, sestavljene iz predstavnikov Mestne občine Koper, predstavnikov turističnega gospodarstva in drugimi lokalnimi turističnimi deležniki. Končno vsebinsko obliko pa je dobila z upoštevanjem smernic nove razvojne strategije turističnega razvoja Slovenije, ki bo uradno sprejeta v letošnjem letu.

Vizija Mestne občine Koper je postati vodilna aktivna in zelena celoletna mediteranska destinacija v Istri in Sloveniji. Foto: arhiv ekoper.si

Strateški razvojni model turističnega razvoja Mestne občine Koper do 2025 opredeljuje pet prioritetnih razvojnih področij, ki so Produkti in doživetja, Trajnostni razvoj, Infrastruktura, Trženje in Povezovanje, z delom na teh področjih pa je vizija Mestne občine Koper postati vodilna aktivna in zelena celoletna mediteranska destinacija v Istri in Sloveniji.

Povezovanje na inovativen način

Med ključne turistične produkte destinacije Koper strategija postavlja produkte aktivni mediteranski oddih, odkrivanje kulture in narave, gastronomijo in prireditve. Med nosilne nišne destinacijske produkte pa »križarjenje«, športni turizem in plezanje. Skozi turizem se tako oživlja zgodovinsko mestno jedro in zeleno podeželje, na inovativne in drzne načine povezuje ljudi in ideje, tradicijo in sodobnost, zgodovino, sedanjost in prihodnost.

Turizem bo po strategiji v prihodnje postal osrednji povezovalec mesta in podeželja, ki ju že danes odlikujejo številni zakladi in okusi. Destinacija Koper je vstopna točka v Slovensko Istro in odlično izhodišče za odkrivanje celotne Istre in Slovenije. Na kožo je pisana aktivnim posameznikom, parom, družinam, športnikom, zelenim raziskovalcem in užitkarjem.

Med nosilne nišne destinacijske produkte koprska občina umešča »križarjenje«, športni turizem in plezanje. Foto: Vojko Rotar

Tudi vi lahko podate svoje predloge

Osnutek strategije bo v javni obravnavi vse do 22. septembra, v tem času pa je javnost vabljena, da  posreduje svoje predloge in pripombe na elektronski naslov turizem@koper.si. Ob koncu javne obravnave bo strategijo sprejel tudi občinski svet Mestne občine Koper, s čimer bo ta postala uradna.

Turizem Koper 2025 je približno 160 strani dolg razvojno-trženjski strateški načrt turizma, ki je nastal kot eden od rezultatov projekta PUT-UP ISTRE, sofinanciranega v okviru Operativnega programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Dokument je dostopen TUKAJ.