DomovNaši krajiJavni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti Mestne občine Koper v 2018

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti Mestne občine Koper v 2018

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper je v Uradnem listu RS in na uradni občinski spletni strani www.koper.si objavila Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti Mestne občine Koper za leto 2018, ki letos prinaša tudi nekaj novosti.

Letošnji javni razpis je razdeljen na pet vsebinskih sklopov od tega dva, ki jih prijavitelji že dobro poznajo iz preteklih javnih razpisov, in sicer sofinanciranje prireditev (sklop A), ki se izvajajo na območju Mestne občine Koper (mednje sodijo prireditve kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oz. prireditve, namenjene otrokom in mladini), in sofinanciranje promocijskih aktivnosti (sklop E), ki jih v letu 2018 izvajajo oz. organizirajo upravičeni prijavitelji, ki so registrirani v Mestni občini Koper in se odvijajo zunaj  Mestne občine Koper ter prispevajo k promociji občine.

Poseben vsebinski sklop, ki je letošnja novost, predstavlja sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo, ki se odvijajo na zelenem podeželju Mestne občine Koper (sklop B). Med te prireditve sodijo prireditve, ki se izvajajo na podeželju občine in katerih vsebina je kulturne, turistične, etnološke ali tradicionalne narave. Gre za nadgradnjo aktivnosti, ki jih je Mestna občina Koper pričela izvajati že v lanskem letu, z organizacijo cikla več izobraževanj in svetovanj za organizatorje prireditev na podeželju, s katerimi želi Mestna občina Koper dodatno podpirati tiste prireditve, ki posebej pripomorejo k promociji občine in njenega podeželja.

Poleg omenjenih vsebinskih sklopov sta v javnem razpisu zajeta še dva, in sicer izbora organizatorja in sofinanciranje prireditve Rumena noč (sklop C) ter prireditve S Koprom v novo leto 2019 (sklop D).

Rok za prijave, ki se nanaša na sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti, je do vključno 6. marca 2018 za prireditve in promocijske aktivnosti, ki so se oz. se bodo izvedle od 1. januarja do 31. decembra 2018. Za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od vključno 1. junija do 31. decembra 2018, je rok prijave do vključno 24. aprila 2018, do vključno 5. junija 2018 je rok za prijavo za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. julija do 31. decembra 2018, do vključno 9. oktobra 2018 pa za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. novembra do 31. decembra 2018.

Foto: Vojko Rotar

Rok za prijave na vsebinske sklope B, C in D, torej za sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo na zelenem podeželju Mestne občine Koper, za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve Rumena noč ter prireditve S Koprom v novo leto 2019 pa je do vključno 6. marca 2018.

Več informacij lahko zainteresirani dobijo na Turistični organizaciji Koper, na Mestni občini Koper.