DomovNaši krajiJelarji ali Elerji?

Jelarji ali Elerji?

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Po tem, ko smo poleti napovedali, da bo koprski občinski svet na pobudo krajanov Elerjev sprejel odlok o poimenovanju naselja, je danes Mestna občina Koper objavila poziv k predhodnem posvetovanju o predlogu za preimenovanje naselja Jelarji naselje Elerji.

Spomnimo, da se je vse začelo pred štirimi leti, ko so krajani oblikovali pobudo o spremembi imena kraja, ki je bila predstavljena tudi Mestni občini Koper. V ta namen so zbrali celo 117 podpisov, kar predstavlja veliko večino tam živečih krajanov.

Krajani so predlog o spremembi imena utemeljili z zgodovinskimi viri, kjer je navedeno, da se uporaba imena Jelarji pojavi šele po letu 1955, medtem ko se je skozi vsa časovna obdobja uporabljalo poimenovanje Elerji. Poleg  tega je za samo vas tudi značilen priimek Eler in ne Jelar, še več, kažipoti v vasi so bili vedno označeni s poimenovanjem Elerji.

Pozitivno mnenje k spremembi, administrativnega in geodetskega imena Jelarji, je podalo tudi Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Geodetska uprava pa je potrdila, da v Sloveniji naselje z imenom Elerji še ne obstaja, kar obeta ugodno rešitev pobude.

Predlog za preimenovanje kraja je objavljen na uradni spletni strani Mestne občine Koper in bo v času posvetovanja javno razgrnjen v vhodni avli upravne stavbe Mestne občine Koper (Verdijeva ulica 10). Ogled razgrnjenega predloga je možen v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure.

V času predhodnega posvetovanja je možno mnenja, predloge in pripombe k predlogu za preimenovanje podati pisno, na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, oziroma po pošti, na naslov Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, ali na elektronski naslov obcina@koper.si (v rubriko navesti ključne besede Predlog za preimenovanje naselja).