DomovNaši krajiKoper poslej bogatejši za Gerontološki center Koper

Koper poslej bogatejši za Gerontološki center Koper

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Danes je svoja vrata odprl Gerontološki center Koper, v katerem bodo odslej delovali različni programi skrbi za starostnike in informacijska točka, ki bo starejšim občanom in njihovim svojcem nudila vso potrebno pomoč in podporo. Naložbo sta danes s simboličnim prerezom traku namenu predala direktorica Obalnega doma upokojencev Koper Neva Tomažič in koprski župan Boris Popovič.

»Da bi zagotovili družbo, v kateri je lepo pričakovati starost in lepo biti star, lahko pomembno prispevajo preventiva ter podporni ukrepi za večanje socialne vključenosti in aktivnosti starejših ter enostavnejši in bolj pregleden dostop do pravic, pomoči in storitev. In Gerontološki center je eden od odgovor na zaznane potrebe v lokalni skupnosti,« je uvodoma dejala Neva Tomažič, direktorica Obalnega doma upokojencev Koper, po okriljem katerega bo nov center tudi deloval. Prebivalstvo se namreč intenzivno stara, kar kot še navaja, spreminja tudi potrebe na področju socialnega varstva.

Foto: Branko Furlanič

Daljšanja življenjske dobe, s tem pa naraščanja deleža starejših oseb se dobro zavedajo tudi na Mestni občini Koper, kjer so kot odgovor na to že pred leti aktivno pristopiti k reševanju stisk starejših občanov. »V ta namen tudi spletli bogato mrežo programov skrbi za starostnike, ki vključuje tako organizirano institucionalno varstvo, kot tudi ostale programe skrbi, ki starostnikom omogočajo kakovostno in predvsem aktivno življenje v domačem okolju, med svojimi najbližjimi, ter ohranja njihovo samostojnost in suverenost, obenem pa pomembno zmanjšuje pritisk na zahteve po institucionaliziranih oblikah pomoči. To so pomoč na domu, varovanje na daljavo, dostava toplega obroka na dom ter program spremljanja in družabništva, ki jih izvaja Obalni dom upokojencev Koper, sofinancira pa jih seveda tudi Mestna občina Koper,« je v svojem nagovoru poudaril župan Boris Popovič in pozdravil novo pridobitev, ki bo vse te programe skrbi za starostnike združevala na enem mestu in bo, tako Popovič, postala neke vrsta referenčna točka za obravnavo starejših.

Zbrane sta danes nagovorila tudi predsednik sveta zavoda Obalni dom upokojencev Koper Romeo Palčič in predsednik skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Samo Beričič, ki je ob tej priložnosti pohvalil tako prizadevanja vodstva doma upokojencev kot tudi lokalne skupnosti in poudaril, da bi morala biti skrb za starostnike v prvi vrsti naloga naše države.

Foto: Branko Furlanič

Pomoč na domu, varovanje na daljavo, dostava toplega obroka na dom ter program spremljanja in družabništva, so programi skrbi za starejše, ki se bodo poslej izvajali v prenovljenih prostorih Gerontološkega centra Koper, na enotni lokaciji na Dolinski cesti v Olmu. V njem bo delovala tudi informacijska točka, ki bo starejšim občanom in njihovim svojcem nudila širok nabor informacij o ponudbi storitev za starejše in podrobnejše predstavitve oblik pomoči, ki so na voljo, v novih prostorih pa bodo organizirali tudi delavnice, izobraževanja za svojce in uporabnike, različne oblike druženja in druge dogodke, namenjene podpori in ozaveščanju starejših o različnih temah, med drugim tudi o aktualni temi aktivnega staranja ter tveganja socialne izključenosti, ki so jih izpostavljeni starejši.

Foto: Branko Furlanič

Obalni dom upokojencev Koper, ki ga vodi Neva Tomažič, si je za vzpostavitev centra prizadeval že dalj časa, zamisel pa so končno realizirali v okviru evropskega projekta CrossCare (program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020), katerega osnovni cilj je okrepitev zmogljivosti institucionalnega sodelovanja javnih organov ter ključnih akterjev socialnih in zdravstvenih služb za oskrbo starejših ter oblikovanje skupnih rešitev za izzive staranja prebivalstva.