DomovNaši krajiKrajani Olma in Šalare izredno zadovoljni z novo razsvetljavo

Krajani Olma in Šalare izredno zadovoljni z novo razsvetljavo

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

V okviru naložb Mestne občine Koper so stanovalci ulic Oljčna pot, Generala Levičnika in Dolinska v Olmu dobili ulično javno razsvetljavo – nedavno se je namreč zaključilo urejanje in postavitev dopolnilnih uličnih svetilk, ki ob povezovalnih in dostopnih poteh oddajajo prijetno, ambientalno svetlobo. V okviru naložbe so ulično razsvetljavo dobili tudi v Šalari – na Partizanski ulici, medtem ko so v samem mestnem jedru, na območju Vanganela in nekaterih drugih razpršenih območjih občine zamenjali oziroma predelali več sto potratnih svetil ter jih nadomestili z novimi, varčnimi LED svetili.

Naložbo v vrednosti 600 tisoč evrov je izvedlo podjetje Petrol, s katerim ima koprska občina sklenjeno 10-letno koncesijsko pogodbo za prenovo in urejanje javne razsvetljave, in sicer na račun prihrankov energije, ki jih bodo oziroma jo dosegajo z zamenjavo potratnih svetil z novimi, energetsko varčnimi LED svetili, ter podaljšanja koncesijske pogodbe za dodatni dve leti.

Petrol je z deli začel v začetku poletja, in sicer najprej na območju Oljčne poti, nadaljeval pa z ureditvijo razsvetljave v ulici Generala Levičnika in na Dolinski, v okviru katere so postavili skupno okrog 600 svetil. Javno razsvetljavo so na novo uredili tudi na območju Šalare, in sicer ob povezovalnih in dostopnih poteh na Partizanski ulici, kjer so postavili 70 novih svetil za ambientalno svetlobo in dopolnili obstoječo javno razsvetljave z dodatnimi 8 svetili. Naložba je poleg novogradnje zajemala tudi zamenjavo nekaj več kot 320 dotrajanih svetil z varčnimi LED svetili na območju med Šalaro in Vanganelom, GORC Sermin ter nekaterih drugih manjših območjih koprske občine, kot tudi predelavo približno 500 obstoječih svetil javne razsvetljave v LED svetila na območju mesta Koper, in sicer ob Semedelski promenadi, Pristaniški ulici, severni obvoznici in Vojkovem nabrežju ter Ljubljanski cesti.

»Kot fizik moram predvsem poudariti to, da me veseli, da razsvetljava ne sveti nad vertikalo, kar prispeva k bistveno manjšemu nočnemu onesnaževanju neba. Zelo dobro je bil zastavljen tudi testni sistem – najprej na ulici Generala Levičnika, na ta način pa so krajani spoznali novo pridobitev in tudi podali svoja mnenja. Prav to sodelovanje na ravni krajevne skupnosti in občine je izrednega pomena.«
Jernej, Prisoje (član sveta KS)

»Zelo sem zadovoljna in presenečena. Predvsem nad razsvetljavo, saj je tukaj veliko upokojencev in ljudi z zdravstvenimi problemi, ki se težko gibljejo in je zato boljša osvetlitev več kot dobrodošla.«
Majda, Šalara

MOK z interventnimi ukrepi preprečila morebitno popolavljanje potoka v Šalari 

Čeprav z vodotoki, ki so v lasti države, praviloma upravlja direkcija za vode oz. njen koncesionar VGP Drava, je v praksi velikokrat prav občina oziroma komunalno podjetje Marjetica Koper tista, ki skrbi za čiščenje, košnjo in tudi siceršnje vzdrževanje le-teh. Vse z namenom preprečiti morebitno zadrževanje vode in poplavljanje v času daljših deževnih obdobij.

Prav tak primer se je ponovno zgodil prek kratkim. Marjetica Koper je namreč konec oktobra ARSU poslala dopis, v katerem ga je ponovno obvestila o izredno slabih razmerah v vodotokih na območju koprske občine, še zlasti pa razmerah v potoku Pjažetin v Šalari, a se ti na pisanje niso odzvali.

 »Na naše opozorilo, da lahko zaradi močnega deževja ob slabem stanju vodotoka pričakujemo poplave, se je župan Boris Popovič nemudoma odzval in občina je takoj pričela s poglabljanjem terena. Še vedno se z grenkobo spominjamo poplav, ki so Šalaro prizadele pred 30, 35 leti. Pohvalil bi hiter odziv koprske občine, delavci so takoj pričeli z delom in uredil okolico. Sedaj bomo krajani Šalare lahko mirnejše spali. Veseli me, da je bil glas krajanov slišan in upam na tako plodno sodelovanje z občino tudi v prihodnje.«
Igor, Šalara

Občina je zato stvari vzela v svoje roke in na pobudo krajanov Šalare še pred napovedanim močnim deževjem v začetku novembra interventno ukrepala ter sanirala potok Pjažetin v Šalari.  Ta je bil zaradi  naplavin in zaraščenosti skorajda nepretočen in bi ob močnejšem deževju lahko poplavljal celotno območje, v najhujšem scenariju pa bi lahko bila pod vodo vsa Šalara. Zahvaljujoč hitremu odzivu občine in pristojnih služb do tega ni prišlo.

»Nova ulična razsvetljava nam bo olajšala vsakodnevne opravke, sploh v zimskem času, ko je večji del dneva v temi. Kar pa se tiče poglabljanja, pa je ta poseg velikega pomena za nas krajane, saj si ne želimo vnovičnih poplav.«
Dragica, Šalara

»Izredno sem zadovoljna z novo razsvetljavo ter poglobljenim kanalom. Veseli me, da se naš glas sliši in se stvari v našem kraju hitro urejajo.«
Sonja, Šalara