DomovNaši krajiKUBED: Slovenci že 950 let poseljujemo območje Istre

KUBED: Slovenci že 950 let poseljujemo območje Istre

KulturaNaši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Kubed se je v soboto preselil v čas srednjega veka. Društvo za šport, kulturo in turizem »SKALA« Kubed je namreč uspešno počastilo 950. obletnico prve pisne omembe Istrskih vasi. Obletnice sta se udeležila tudi direktorica občinske uprave Mestne občine Koper Sabina Mozetič in vodja urada za družbene dejavnosti in razvoj Timotej Pirjevec.

Istrske vasi Kubed (Cubida), Loka (Lovnca), Osp (Ozpo), Rožar (Razari), Truške (Trvsculo) ter vasi v hrvaški Istri Šterna (Steina) in Sv. Peter (Santi Petri), so prvič pisno omenjene v darilni listini iz leta 1067, s katero je nemški kralj Henrik IV. omenjene vasi podaril freinsinškemu škofu Ellenhardu.

Sabina Mozetič direktorica občinske uprave MOK in Timotej Pirjevec vodja urada za družbene dejavnosti in razvoj s prevodom 950 let stare listine. Foto: ekoper.si

“V imenu svete in nedeljive Trojice, Henrik, prevzvišeni milostno naklonjeni kralj od te častitljive cerkve odhajam vzvišen in skrben z obvezo in dolžnostjo, da slavno obdarujem njegovo visoko dostojanstvo. /…/ Za voljo prošnje in posredovanja moje soproge, kraljice Berte, nama naklonjenem skupnem izbranemu oklepu kraljevanja, kakor na spodbudo naumberškega škofa Eppona, mejnega grofa Ekkiberta, mejnega grofa Uldarika, ter za zasluge nam zvesto vdanega škofa Ellenharda, ki domuje v naši rečeni cerkvi, vasi, Kubed, Loko, Osp, Rožar, Truške, Šterno, Sveti peter, ki leže v Istrski pokrajini /…/ Trajno prepuščam omenjeno s pravico, da obdrže, kar jim po pravu in zakonih pripada, zagotovo njim v prid in korist,” je zapisano v listini, ki priča o tem, da so na tem ozemlju že 950 let Slovenci.

Listina, ki utemeljuje korenine Slovencev

Listina je prava grafična umetnina, saj je kljub temu, da je stara 950 let resnično dobro ohranjena. Hranijo jo v Munchnu že od leta 1802. Do listine se je dokopal gospod Janko Bočaj, ki je raziskoval zgodovino Trušk in naletel na podatke o obstoju te listine. Listina je napisana v latinščini, po pravilih diplomatike, ki jo je uvedel Karel Veliki okrog leta 1800 in je podobna pogodbam, ki jih v današnjem času sklepajo notarji.

Timotej Pirjevec, vodja urada za družbene dejavnosti in razvoj. Foto: ekoper.si

“Darilna listina, ki je bila leta 1067 predana  freisinškemu škofu Ellenhardu, je za Koper in širšo zgodovino Istre pomembna z več vidikov. Zapis imen vasi namreč že izdaja nemško glasoslovno prireditev, kar potrjuje dejstvo, da so škofje iz Freisinga na Bavarskem, ki so še do nedavnega v svojem samostanu stoletja hranili najstarejši slovenski zapis Brižinske spomenike, tu nedvomno naseljevali Slovane, in sicer od severa do severovzhoda, torej Slovence,” je v svojem govoru poudaril Timotej Pirjevec

Ob zavidljivi obletnici so predstavniki Mestne občine Koper in občine Hrpelje – Kozina v dar prejeli slovenski prevod listine, ki utemeljuje korenine slovenskega naroda.

Kubed začaran v srednjem veku

Prireditev je potekala v srednjeveškem duhu. Ob poti proti gradu nad vasjo Kubed so obiskovalci lahko uživali ob dobrotah in zanimivostih, ki so jih ponujale srednjeveške stojnice, na katerih je bila poleg prikaza srednjeveških obrti predstavljena tudi turistična ponudba. Prav za to priložnost so organizatorji dogodka uvedli tudi srednjeveško denarno enoto, ki so jo poimenovali Cubidum.

Za pravo srednjeveško poslastico so poskrbeli tudi trije srednjeveški tabori, kjer je bilo na ogled orožje, srednjeveške obleke in igre. Vsak pravi ljubitelj in poznavatelj srednjeveškega obdobja pa je lahko užival tudi ob kulinariki iz 15. stoletja in se preizkusil v kaligrafiji. Pozabili niso niti na srdit srednjeveški boj, ko so vojščaki Kubeda ubranili svojo utrdbo pred turškimi upadi.

Za dodatno popestritev so poskrbeli še društvo Šavrini in Šavrinke, osnovnošolci Osnovne šole Gračišče, plesna skupina Metulj, flavtistke ter glasbene skupine Vruja in Trio teci-teci.