DomovNaši krajiMEDNARODNA KONFERENCA: Različni predavatelji o razmerju med jezikom in kulturo

MEDNARODNA KONFERENCA: Različni predavatelji o razmerju med jezikom in kulturo

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Danes se je na Osnovni šoli Koper v organizaciji Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, Univerze v Ljubljani, Univerze v Zagrebu in Univerze v Gradcu pričela dvodnevna mednarodna konferenca “Jeziki v stiku – jezik in kultura” , ki se bo osredinila na razmerje med jezikom in kulturo na področju kulturnih študij, turizma, jezikovnega učenja in poučevanja in literature. Odprtja konference se je udeležil tudi koprski podžupan Peter Bolčič.

Veseli me, da se mednarodna konferenca, ki se navezuje na razmerje med jezikom in kulturo, odvija prav v Kopru, stičišču različnih jezikov in kultur. Mesto Koper je skozi zgodovino predstavljalo v različnih obdobjih in različnih geopolitičnih stvarnostih stičišče kultur in jezikov, ki so gradili večjezični in medkulturni družbeni kontekst mesta. Predvsem je stik romanskega, germanskega in slovanskega sveta vgradil v družbeno stvarnost prebivalcev zavest o obstoju jezikovne, umetnostne, arhitekturne, književne ustvarjalnosti treh narodnosti: slovenske, italijanske, hrvaške. Multikulturnost je bila vedno naša prednost, nanjo smo ponosni, zato na Mestni občini Koper pozdravljamo tovrstne dogodke, ki osmišljajo našo preteklost in sedanjost ter temeljijo na medsebojnem sodelovanju različnih akterjev,” je v uvodnem pozdravu poudaril Bolčič. 

Prisotne sta pozdravila tudi predstavnica Ministrstva za izobraževanje znanost in šport Bronka Straus in ravnatelj Osnovne šole Koper Anton Baloh. 

Jezik in kultura je osnovno raziskovalno področje sociolingvistike, a danes izgleda, da nobena jezikoslovna disciplina ne more več mimo te relacije. Kompleksni odnos med jezikom in kulturo postaja v časih, ko so stiki med kulturami in jeziki zelo intenzivni in vplivajo pravzaprav na vse družbene sfere, predmet tudi številnih drugih humanističnih in družboslovnih ved, od kulturnih študij do ekonomije.

Koprski podžupan Peter Bolčič je prisotne pozdravil v imenu MOK. Foto: ekoper.si

Ne glede na to, ali razumemo kulturo v ožjem ali širšem pomenu besede, in ne glede na to, ali se ukvarjamo z zmožnostjo in rabo enega ali več jezikov, vedno pridemo do spoznanja, kako ključnega pomena so ta vprašanja za življenje skupnosti, lokalne, regionalne, nacionalne, nadnacionalne, globalne. Prav v času, ko bodisi nekatere teorije zarote bodisi dejanske ekonomske težnje in razvoj komunikacijskih orodij kažejo na proces vse večjega poenotenje globalne družbe, so glasovi po večji moči in vplivu posameznih nacionalnih, religioznih, kulturnih skupnosti vse glasnejši.

Na predvečer konference je v Pretorski palači v organizaciji Inštituta za jezikoslovne študije ZRS Koper v sodelovanju s Turistično organizacijo Koper potekala predstavitev rezultatov projekta Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza “TI SI Turizem Identiteta Slovenije” ter predstavitev turistične strategije Mestne občine Koper “Turizem Koper 2025”.

Najresnejši svetovni konflikti se rojevajo prav iz nasprotja med globalizacijo in nacionalizmi, ki se napajajo v religijah, rasah, tradicijah in vsemu, kar sodi v okvir kulture. Kako se v teh razmerah obnašajo posamezne nacionalne skupnosti in kako nadnacionalne zveze, kakršna je Evropska unija? Kako te nasprotujoče si težnje vplivajo na njihovo gospodarstvo, turizem, umetnost, izobraževanje in druga družbena področja? Kako se v teh okoliščinah razvijajo večplastne identitete posameznika in skupnosti? Kakšno vlogo imajo pri tem komunikacija, posamezni jeziki, kakšna naj bosta jezikovna politika in načrtovanje, kakšno naj bo jezikovno izobraževanje? Na takšna in podobna vprašanja bo konferenca “Jeziki v stiku – jezik in kultura” poskusila odgovarjati.