DomovNaši kraji»Mestna občina Koper je občina za vse – za najmlajše in najstarejše!«

»Mestna občina Koper je občina za vse – za najmlajše in najstarejše!«

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper, ki tudi sicer že vsa leta sofinancira storitev spremljanja starostnikov po nujnih opravkih in družabništva, imenovanega Vitica, je v tem letu prisluhnila povečanim potrebam po tovrstnih storitvah in za izvajanje službe zagotovila dve dodatni vozili. Danes jih je namenu predal prvi mož koprske občine Boris Popovič, ki tudi sicer skrbi za starejše občane, njihovim potrebam in željam vseh šestnajst let namenja prav posebno pozornost.  

»Nemogoče je z besedami opisati, kaj lahko za človeka pomeni možnost, da na polici v trgovini izbere točno tak izdelek, kot ga želi, da lahko sam odloča o tem, kaj bo kupil, da ima ob sebi nekoga, ki ga bo varno pospremil do zdravnikovih vrat, z njim počakal v čakalnici in ga nato pospremil do vrat njegovega doma,« veselja nad novimi pridobitvami danes ni skrivala direktorica Obalnega doma upokojencev Koper Neva Tomažič. Kot je pojasnila, so osebe, vključene v program s storitvijo zelo zadovoljne, zadovoljni pa so tudi njihovi svojci in bližnji, saj ta prispeva k boljši vključenosti starejših v družbo, k večji mobilnosti in jim ponuja možnost sodelovanja v aktivnostih, ki sicer zanje ne bi bile tako dostopne. »Program Vitica bo poslej zaživel povsem na novo, predvsem pa bo uporabnikom omogočal še boljšo, kakovostnejšo in bolj dostopno storitev,« je še dodala in se v imenu uporabnikov storitve iskreno zahvalila tako koprski občini kot njenemu županu Borisu Popoviču.

»V koprski občini skrbimo za vse občanke in občane, tako za najmlajše kot tudi najstarejše. Zato sem takoj, ko sem se seznanil s povečano potrebo po tovrstnih storitvah, začel iskati ustrezne rešitve. V prvi fazi smo tako zagotovili dve novi vozili, ki sta varni, redno servisirani in z zimsko opremo, tako da se boste uporabniki z njimi varno in brez skrbi vozili od doma po opravkih in nazaj domov,« je uvodoma dejal prvi mož koprske občine Boris Popovič, ki si želi, da bi bili uporabniki s storitvami in programi za starejše zadovoljni in da bi jih s pridom koristili. Ključna je bila vzpostavitev car-sharing sistema z električnimi avtomobili, ki ga je občina vpeljala pred dobrim mesecem dni, saj je omogočila, da lahko dva službena avtomobila Mestna občina Koper nameni za druge potrebe.

»Prebivalstvo se stara, zato moramo še bolj skrbeti za naše starejše občane. Zavedamo se, da si prav vsak med nami želi čim dlje časa ostati doma, živeti v poznanem in domačem okolju, kot tudi da ne želi biti v breme svojcem in bližnjim,« je še dejal Popovič, svoj nagovor pa sklenil z mislijo »vi ste naredili ogromno za to družbo, dali ste vse, kar ste lahko, zato je prav, da vam tudi družba in mi vrnemo nekaj nazaj. Želimo si, da se neprimerno lepše in boljše počutite, da se počutite bolj vredne, da imate vedno nekoga na razpolago, da lahko nekoga pokličete, pa četudi je to samo za prevoz, spremstvo po opravkih.«

Program Vitica, ki ga ob finančni pomoči Mestne občine Koper – ta namreč financira javne delavce, spremljevalce – izvaja Obalni dom upokojencev Koper, je le eden programov skrbi, ki starostnikom omogočajo kakovostno in predvsem aktivno življenje v domačem okolju, med svojimi najbližjimi, ter ohranja njihovo samostojnost in suverenost, obenem pa pomembno zmanjšuje pritisk na zahteve po institucionaliziranih oblikah pomoči. V okviru programa spremljanja je starejšim občanom na voljo storitev spremljanja po najrazličnejših opravkih, od obiska zdravnika, odhoda v trgovino, na banko pa vse do prevoza v Center dnevnih aktivnosti v Koper, v katerem se izvajajo najrazličnejše aktivnosti, dogodki, delavnice in tečaji, namenjeni starejšim.

»Program Vitica je zaživel že v letu 2009, ko se je izvedla prva storitev spremljanja k zdravniku, od takrat pa se je ta program razvijal in bogatil. V skoraj desetih letih delovanja, je od prvotnih 15 uporabnikov število naraslo na že več kot 80 rednih uporabnikov. V okviru programa strokovni delavci in sodelavci Obalnega doma upokojencev Koper ter zaposleni prek javnih del letno opravijo okrog 1200 storitev, prevozijo več kot 23 tisoč kilometrov oz. zagotovijo okrog 2400 ur spremljanja in pomoči,« je še nekaj podatkov nanizala Neva Tomažič, ob tem pa dodala, da se v zadnjih letih povpraševanje po teh storitvah še povečuje.

V letošnjem letu je zato Mestna občina Koper sprejela odločitev, da bo Obalnemu domu upokojencev Koper zagotovila dve dodatni vozili, na ta način pa storitev Vitica omogočila širšemu krogu uporabnikov. V kolikor pa bi bilo zainteresiranih uporabnikov v prihodnje še več in bi za normalno izvajanje storitve potrebovali dodatna vozila, se bodo za zagotavljale programa Vitica lahko uporabljala tudi električna prevozna sredstva iz sistema car-sharing, ki ga je koprska občina že vzpostavila, je še poudaril koprski župan.

Vitica le eden od programov skrbi za starejše občane koprske občine 

Poleg Vitice so starostnikom v koprski občini na voljo še drugi programi: pomoč na domu, varovanje na daljavo in dostava toplega obroka na dom, za katere je koprska občina v zadnjih šestnajstih letih skupno namenila več kot 10 milijonov evrov. Poleg teh programov, katerih namen je starostnikom omogočiti čim daljše, samostojno, predvsem pa aktivno življenje v domačem in poznanem okolju, pa so občani Mestne občine Koper deležni tudi organizirane institucionalne pomoči, ki jo izvajajo javni socialno varstveni zavod Obalni dom upokojencev Koper in Dom upokojencev Olmo ter Dom Danica na Gažonu. Ti stanovalcem nadomeščajo funkcijo doma, ali lastne družine, obsegajo pa seveda tudi osnovno oskrbo, ki vključuje bivanje, organizirano prehrano in storitve socialne oskrbe. Tudi te storitve koprska občina financira iz svojega proračuna, in sicer kadar je upravičenec delno ali v celoti oproščen plačila po predpisih s področja socialnega varstva. V letih od 2003 in 2018 je tako za institucionalno varstvo skupno namenila približno 13,57 milijonov evrov, samo v septembru letos, je strošek v zavodih krila 139 uporabnikom. 

Novih pridobitev so se razveselili tudi uporabniki 

Jože Jonke

»Že ko sem prvič stopil v avto in sem se rokoval z gospo, ki je bila tisti dan moja spremljevalka, sem začutil prijetno energijo. Spoznal sem še enega zelo prijetnega človeka, s katerim sem spletel prijateljski odnos. Kot uporabnik se teh storitev poslužujem za odhod v trgovino, v bolnišnico, k zdravniku in tudi zobozdravniku. Zelo sem zadovoljen in vesel, vsi izvajalci Vitice so postali tudi moji prijatelji.«

Elizabeta Kržišnik

»Uporabnica te storitve sem že od tega začetka, prevoze uporabljam redno, saj so vsi zdravniški pregledi v dopoldanskem času, ko nimam drugih možnosti prevoza. Spremstvo mi je v veliko pomoč, saj me pripeljejo do vrat bolnišnice, tako da mi ni treba veliko hoditi. Sama težko hodim, bojim se stopnic in zato mi je Vitica v veliko pomoč. Pome pridejo točno, po že vnaprej določenem urniku, me odpeljejo do zdravnika in nato varno spet domov, v varovano stanovanje

Erminija Grizon

»Seveda, sem zelo zadovoljna. Zagotavlja mi spremstvo na banko za plačilo položnic, peljejo me po zdravila, k zdravniku na pregled in v trgovino. Vsepovsod. Težko bi brez te storitve.«

»To je za nas nekaj neprecenljivega, težko opišem z besedami. Doslej smo imeli dotrajana vozila, potrebe po tovrstnih storitvah so vse večje, zato smo res veseli novih pridobitev, ki pomenijo dodatno varnost za naše uporabnike.

Urška Ličen, strokovna delavka v okviru programov skrbi za starostnike

Hkrati pa bosta dve novi vozili omogočali tudi širjenje storitev, kar doslej ni bilo možno. Program je zelo dobro sprejet med starostniki, povpraševanja je zelo veliko, število uporabnikov iz leta v leto narašča, prav tako tudi število ur, ki jih naredimo na letni ravni. To pomeni, da potrebe so. Zelo težko nam je, ko nekdo pokliče in potrebuje pomoč, a smo mi prezasedeni. Sedaj bo veliko lažje izvajati te storitve pomoči uporabnikom.«