Mestna občina Koper načrtuje prenovo avtobusne postaje

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Z geomehanskimi raziskavami, ki jih izvajajo delavci podjetja Geotrans, se začenja 1. faza urejanja koprske avtobusne postaje. Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja bo izdelana do konca avgusta, razpis za izbiro izvajalca in začetek del pa sta predvidena začetek leta 2020.

Avtobusna postaja je za številne obiskovalke in obiskovalce prvi stik z mestom in ta Koprčanom resnično ni v ponos, je ob ogledu geomehanskih del danes povedal župan Mestne občine Koper Aleš Bržan: »Verjamem, da s svojim sedanjim videzom odbija tudi domačine od uporabe sicer cenovno dostopne in okolju prijazne oblike mobilnosti. Novo avtobusno postajo sem vam obljubil že pred izvolitvijo in svojo besedo bom držal. Pravkar potekajo geomehanske raziskave terena, nato bomo pripravili projekt, da konca leta pridobili gradbeno dovoljenje in prihodnje leto začeli gradnjo.«

Za projekt obnove avtobusne postaje Koper so koprski občinski svetniki junija lani sprejeli DIIP in tako omogočili, da občina projekt odda na prvo povabilo Združenja mestnih občin Slovenije za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev iz naslova mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (4.4. Kohezijska sredstva za mobilnost). Občina bo projekt prijavila tudi na drugo fazo, ki jo bo predvidoma letos jeseni razpisalo Ministrstvo za infrastrukturo.

Občina je v proračunu za leto 2019 predvidela sredstva za projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja. V tem letu je objavila razpis in izbrala izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, in sicer podjetje Omnia Arhing, d. o. o. Naložba predvideva celovito ureditev 3.600 kvadratnih metrov površine avtobusnega kolodvora, ureditev in tlakovanje peronov s postavitvijo nadstrešnice nad njimi, zamenjavo dotrajanih robnikov, dopolnitev oziroma prilagoditev spremljajoče talne in vertikalne prometne signalizacije ter namestitev nove urbane opreme. Predviden bo tudi pritlični objekt, v katerem bodo prostori, namenjeni čakališču in nadzorniku prometa, ter toaletni prostori.