DomovNaši krajiNa Škofijah bodo ponovno zabrneli gradbeni stroji

Na Škofijah bodo ponovno zabrneli gradbeni stroji

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Koprska občina se je zaradi potrebe po dodatnih prostorih odločila, da bo Osnovno šolo Oskarja Kovačiča na Škofijah dozidala. Dela se bodo začela v naslednjih dneh, nove prostore pa bodo namenu predali v novem šolskem letu.

S prostorsko stisko se zadnja leta soočajo tudi v Osnovni šoli Oskarja Kovačiča na Škofijah, kjer zaradi trenda priseljevanja in povečane natalitete beležijo vse večji vpis. Šola, ki je bila vrsto let zgolj enoodelčna, tako postopoma prehaja v dvoodelčno in se posledično vse bolj izkazuje potreba po dodatnih prostorih.

Delno je k reševanju problematike pripomogla dozidava tamkajšnjega vrtca v letu 2014, saj so se nekateri programi vrtca dotlej odvijali tudi v prostorih šole, nedvomno pa bo k temu dodatno prispevala gradnja prizidka k obstoječem objektu šole, ki je v teku.

V okviru naložbe bodo dogradili 280 kvadratnih metrov površin, na katerih bodo uredili dve dodatni učilnici in knjižnico, z gradnjo pokritega hodnika pa bodo povezali še objekt dvorane Burja in šolsko telovadnico ter tako zagotovili, da osnovnošolcem za prehod v večjo telovadnico ne bo več potrebno zapuščati objekta šole.

V prihodnjem letu bo občina pristopila tudi k energetski sanaciji šole. Foto: arhiv ekoper.si

Dela bo izvajalo podjetje AS-Primus d.o.o., ki je že začelo s pripravo gradbišča, gradnja naj bi se zaključila predvidoma do konca meseca avgusta.

V okviru naložbe bodo dogradili 280 kvadratnih metrov površin, na katerih bodo uredili dve dodatni učilnici in knjižnico, z gradnjo pokritega hodnika pa bodo povezali še objekt dvorane Burja in šolsko telovadnico.

Z dobrih 437 tisoč evrov težko naložbo je občina uspešno kandidirala tudi za pridobitev sredstev državnega proračuna, ki so po Zakonu o financiranju občin (tretji odstavek 23. člena) namenjena za sofinanciranje občinskih investicij. Iz tega naslova bo tako občina pridobila nekaj manj kot 142 tisoč evrov nepovratnih sredstev in dodatnih 110 tisoč evrov povratnih sredstev v obliki posojila.

V prihodnjem letu bo občina pristopila tudi k energetski sanaciji šole, ki bo zajemala toplotno izolacijo pročelja in strehe, zamenjavo stavbnega pohištva in strešne kritine, namestitev osmih solarnih kolektorjev za segrevanje sanitarne vode, namestitev termostatskih ventilov in zamenjavo svetlobnih teles. Poleg tega bodo v okviru sanacije opravili še nekaj drugih del, ki bodo nedvomno izboljšali kakovost dela in bivanja otrok v šoli. Tudi za to naložbo bo občina pridobila nepovratna sredstva, in sicer iz evropskega kohezijskega sklada.