DomovNaši krajiNa včerajšnji seji občinskega sveta MOK obravnavali več pomembnih točk

Na včerajšnji seji občinskega sveta MOK obravnavali več pomembnih točk

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Na včerajšnji seji občinskega sveta Mestne občine Koper so svetniki sprejeli spremembe Odloka o pristaniščih, ki koprski občini omogoča, da na območju ribiškega pristanišča v Kopru v prihodnje uredi dodatne komunalne priveze.

Od zagotovljenih 64 privezov za ribiče, jih je zasedenih od 42 do 45, kar pomeni, da ukinitev osmih priveznih mest ne predstavlja zmanjšanja možnosti doseganja namena sofinancirane investicije – podpore ribištvu, tudi zato, ker konkretna privezna mesta za ribiška plovila niso nikoli bila koriščena za to dejavnost. Ta rešitev predvideva postavitev priveznega-plavajočega pomola vzporedno s carinskim pomolom, ki ne posega v že utečene plovne poti. Na ta račun bo občina pridobila 30 dodatnih komunalnih privezov za plovila dolžine od 8 do 10 metrov. Zeleno luč je projektu prižgala tudi Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki se je strinjala, da sprememba obveznosti ribičem in ribogojcem še naprej omogoča nemoteno izkoriščanje sofinancirane opreme, naprav, privezov in prostorov.

Na včerajšnji seji občinskega sveta Mestne občine Koper so svetniki sprejeli spremembe Odloka o pristaniščih, ki koprski občini omogoča, da na območju ribiškega pristanišča v Kopru v prihodnje uredi dodatne komunalne priveze.

Spremembe se obetajo tudi na področju gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na stavbnih zemljiščih v koprski občini. Poslej bo tako mogoče na stavbnih zemljiščih graditi oz. urejati stavbe z ravnimi strehami, z izjemo območij, ki so kulturno varstveno zaščitena, s čimer občina sledi modernim trendom urbanizma in arhitekture. Po novem bo na parcelnih mejah, s predhodno pridobljenim soglasjem lastnika (soseda) možna tudi gradnja nezahtevnih objektov, denimo dveh garaž, kar vodi v večjo in bolj racionalno izrabo gradbene parcele in samega prostora, hkrati pa se spreminja tudi možnost gradnje objektov za vzrejo živali, te bo kot doslej možno graditi na stavbnih zemljiščih, a le v okviru kmetijskih gospodarstev. Občina si na ta način prizadeva zaščititi negativne vplive objektov za vzrejo živali na bližino stanovanjskih objektov.

Koprski občinski svet je včeraj obravnaval tudi sklep o dovoljenih spremembah namembnosti pritličij stavb na območju mestnega jedra Koper, cilj katerih je dvigniti kakovost ponudbe v starem mestnem jedru.

Koprski občinski svet je včeraj obravnaval tudi sklep o dovoljenih spremembah namembnosti pritličij stavb na območju mestnega jedra Koper, ki po novem omogoča spremembo namembnosti iz stanovanjske v nestanovanjske, torej poslovne, a ne obratno. Hkrati se s spremembami regulira namembnost v pritličju objektov na glavnih ulicah mestnega jedra, in sicer na način, da tisti, ki nimajo ustrezno pridobljenega uporabnega dovoljenja ne morejo več opravljati dejavnosti na glavnih mestnih ulicah in trgih. Cilj teh sprememb je dvigniti kakovost ponudbe v starem mestnem jedru.

Svetniki so na seji obravnavali in soglasno sprejeli tudi odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), s katerim občina določa delež in višino subvencije za objekte, ki se nahajajo na območjih izven aglomeracij, na katerih je izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja predvidena. Prednost bodo seveda imela gospodinjstva, ki se bodo med seboj povezana, saj bodo upravičena do 50 odstotne subvencije, posamezni objekti pa bodo v primeru nakupa in vgradnje nove male komunalne čistilne naprave deležni 40 odstotne subvencije oziroma do največ 1500 evrov.

Svetniki so poleg tega prižgali zeleno luč tudi za uvedbo t.i. modrih con na nekaterih javnih parkiriščih koprske občine. Gre za parkirišča v Žusterni, pri osnovni šoli in vrtcu na Markovcu, na novo urejeno parkirišče pri zadružnem domu v Pradah in parkirišče ob Slavčku, pod avtocestno deteljico.

Razširitev parkirišča v Žusterni, na katerem se bodo v prihodnje uvedle t.i. modre cone.

Soglasno pa so potrdili tudi spremembe oz. dopolnitve Odloka o komunalnem prispevku, ki spreminja način odmere komunalnega prispevka, pri čemer, kot je pojasnil poročevalec točke Georgi Bangiev, ostajajo območja odmere nespremenjena.

Občinski svet je včeraj sprejel še odlok o turistični in promocijski taksi, kot tudi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu, se seznanil s poročilom o delu in realizaciji finančnega načrta Gasilske brigade Koper za minulo leto in njihovim programom dela za letošnje leto, kot tudi s pobudo za razdelitev KS Črni Kal v dve novi krajevni skupnosti – KS Črni Kal in KS Hrastovlje, ter naložil županu Mestne občine Koper Borisu Popoviču, da na zborih občanov preveri voljo in interes prebivalcev celotnega območja sedanje krajevne skupnosti Črni Kal.

Včeraj bi morali svetniki obravnavati tudi predlog sklepa o določitvi števila volilnih enot v krajevnih skupnostih, ki pa je bil umaknjen.

Tudi Mestna občina Koper določila novo višino turistične takse