DomovNaši krajiTudi Mestna občina Koper določila novo višino turistične takse

Tudi Mestna občina Koper določila novo višino turistične takse

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Občinski svet Mestne občine Koper je na današnji seji sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper. V skladu z novim Odlokom bo v Mestni občini Koper po 1.1. 2019 višina turistične takse znašala 1,60 evra, promocijska taksa, ki se bo obračunala poleg turistične takse pa 0,40 evra. Skupaj bo torej od 1.1. 2019 dalje odrasla oseba odštela 2,00 evra na prenočitev v nastanitvenem obratu na območju občine.

Kot je znano, je sprejem Odloka občini naložil ZSRT-1, ki v prvem odstavku 50. člena določa, da morajo občine uskladiti splošne akte, s katerimi določajo turistično takso, najkasneje v treh mesecih po uveljaviti zakona, to je do 15. 6. 2018. Skladno z novim ZSRT-1 lahko občine določijo turistično takso v znesku do višine 2,50 EUR. Mestna občina Koper se je odločila za 26% zvišanje. Sedaj veljavna turistična taksa, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu na območju Mestne občine Koper, namreč znaša 1,27 evra.

Odlok na novo določa tudi višino in obseg turistične takse, ki jo plačujejo lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj, saj ZSRT-1 uvaja 5 kategorij, glede na velikost stanovanjske površine, stari zakon, pa jih je določal le tri. Predlog odloka na novo določa tudi nove zavezance za plačilo pavšalne turistične takse, to je lastnike plovil na stalnih privezih v turističnih pristaniščih.

Odlok tudi prilagaja oprostitve plačila turistične takse, kot je slednje opredeljeno v ZSRT-1, tako po novem turisti v kampih in člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah plačujejo 100% turistično takso (prej polovično). Dodatno ZSRT-1 opredeljuje starostno omejitev pri polovičnem plačilu turistične takse za turiste, ki bodo za svojo prenočitev izbrali nastanitveni obrat, ki je vključen v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.

Prva plačila z naslova pavšalne turistične takse za lastnike plovil bo občina prejela do 31.03.2020, za leto 2019, medtem, ko se bo višjo turistično takso za ostali dve skupini zavezancev pričelo obračunati s 1. 1. 2019.

Dodatna namenska sredstva z naslova višje turistične takse bodo v Mestni občini Koper namenili aktivnejšemu izvajanju politike spodbujanja razvoja turizma, spodbujanja razvoja celovitih turističnih produktov, trženju celovite turistične ponudbe na ravni občine, razvoju in vzdrževanju skupne turistične infrastrukture, pa tudi za urejanje, čiščenje in obnovo površin in turistične infrastrukture namenjene turistom, ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma ter druge storitve, ki jih na turističnem območju občina brezplačno nudi turistom. Sredstva bodo usmerjena tudi v dodatno bogatitev programa prireditev. Dodatna sredstva bodo tako omogočila uspešno izvajanje ukrepov, ki jih opredeljuje Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025.