DomovNaši krajiNe samo na Škofijah, dodatne učne prostore bo dobila tudi OŠ v Marezigah

Ne samo na Škofijah, dodatne učne prostore bo dobila tudi OŠ v Marezigah

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Kljub temu, da je v zadnjih 16 letih koprska občina 13 šol celovito obnovila, tri pa povsem na novo zgradila, se tu še ne namerava ustaviti. V prihodnjem letu bo tako v celoti obnovila tudi objekt osnovne šole na Škofijah in dodatne prostore šoli zagotovila z gradnjo prizidka, začela pa se bo tudi gradnja prizidka k Osnovni šoli v Marezigah, ki bo zadostila potrebam po dodatnih učnih prostorih na dolgi rok.

Čeprav naj bi bila temeljita obnova in energetska sanacija osnovne šole Oskarja Kovačiča na Škofijah sklenjena do začetka letošnjega šolskega leta, se to žal ni uresničilo. Civilna iniciativa Špet, v ozadju katere se skrivajo interesi dosedanjega predsednika krajevne skupnosti Škofije in nasprotnika aktualne občinske oblasti Edmonda Gašparja, je namreč uspela naložbo tik pred zdajci zaustaviti in jo preložiti v naslednji mandat. Koprska občina, ki se kljub temu ni vdala, je čez poletje na v notranjosti objekta šole kljub temu izpeljala nekatera pomembna investicijsko – vzdrževalna dela, v okviru tega pa uredila tudi zunanje površine. Poleg tega se je začela tudi intenzivno pripravljati na dozidavo in obnovo poslopja šole, ki ju bo izpeljala do konca leta 2019, za kar je pridobila tudi idejni projekt naložbe, ga uskladila s starši otrok in vodstvom šole, v teh dneh pa celo pričela s pridobivanjem vse potrebne dokumentacije.

Poleg tega se je začela tudi intenzivno pripravljati na dozidavo in obnovo poslopja šole, ki ju bo izpeljala do konca leta 2019, za kar je pridobila tudi idejni projekt naložbe, ga uskladila s starši otrok in vodstvom šole, v teh dneh pa celo pričela s pridobivanjem vse potrebne dokumentacije.

V prihodnjem letu se bodo začele pospešeno izvajati tudi aktivnosti za gradnjo prizidka k Osnovni šoli Ivana Babiča – Jagra v Marezigah, za katero je že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Občina bo z dozidavo zagotovila dodatne učne prostore (učilnice in kabinete), ki bodo zadostili prostorskim potrebam šole na dolgi rok, novogradnja pa bo omogočila tudi dostop za invalidne osebe (dvigalo). Gradnja je predvidena v naslednjem letu, končana pa bo najkasneje do začetka šolskega leta 2020.

V prihodnjem letu se bodo začele pospešeno izvajati tudi aktivnosti za gradnjo prizidka k Osnovni šoli Ivana Babiča – Jagra v Marezigah, za katero je že pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Področje izobraževanja je za občinsko upravo Mestne občine Koper že 16 let prioriteta

16 šol in 28 vrtcev, 60,6 milijonov evrov za naložbe, 146 milijonov evrov za delovanje, 16 milijonov evrov za šolske prevoze, v 16 letih skupaj 1000 otrok v šolah več, so podatki, ki potrjujejo, da je šolstvo od prvega mandata župana Borisa Popoviča ena od prednostnih nalog Mestne občine Koper. In ker je prav osnovna šola otrokova prva stopnica na poti k zrelosti, so v občini storili vse, da bi bila pot, ki se šolarjem običajno za vse življenje vtisne v spomin, čim bolj prijazna, v modernih prostorih in z nadstandardnimi programi.

Med večje naložbe na področju šolstva sodi izgradnja OŠ Koper kot nadomestna gradnja za rešitev prostorskih problemov dveh manjših mestnih šol ter Glasbene šole Koper.

Konec leta 2002 so le tri osnovne šole v koprski občini izpolnjevale pogoje za devetletno šolanje, zato je župan Mestne občine Koper Boris Popovič takoj po izvolitvi v letu 2002, začel pospešeno uresničevati razvojni program investicij na področju osnovnega šolstva. Prioritetna naloga pa ni bila le zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorov za prehod na devetletko, v tistem času namreč večina šol sploh ni izpolnjevala potrebnih prostorskih pogojev, temveč tudi celovita obnova in modernizacija številnih dotrajanih in povsem nefunkcionalnih šolskih objektov.

Dela se je občina lotila postopno, in sicer po prioritetnem vrstnem redu, ki ga je na podlagi strokovne utemeljitve vnaprej opredelilo pristojno ministrstvo. Med večje naložbe so se tako zapisale obnova šole v Gračišču, izgradnja OŠ Koper kot nadomestne gradnje za rešitev prostorskih problemov dveh manjših mestnih šol ter Glasbene šole Koper, dograditev podružnične šole v Ankaranu, dograditev telovadnice pri OŠ Dušana Bordona, obnova OŠ Dekani, novogradnja podružnične šole v Sv. Antonu in dograditev objekta OŠ Škofije.

Znatna sredstva je občina vložila tudi v redno investicijsko vzdrževanje stavb, v zadnjih letih pa so se s pridobitvijo drugih virov izvedle prenove kurilnic in celovite energetske sanacije objektov OŠ Antona Ukmarja, OŠ Dušana Bordona, OŠ Prade, OŠ Hrvatini, podružnične šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio v Bertokih in podružnice v Semedeli, ki je bila poleg tega deležna tudi temeljite obnove. Na OŠ Šmarje in OŠ Dekani je z dozidavo zagotovila dodatne učne prostore, z ureditvijo dela objekta bivše kovinarske šole v Kopru pa zagotovila dodatne prostore tudi za OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in tako razbremenila matično šolo.

Pred kratkim so namenu predali tudi povsem na novo zgrajen prizidek k osnovni šoli v Šmarjah.

Mestna občina Koper je sodelovala tudi pri sofinanciranju ureditve prostorov Centra za usposabljanje Elvira Vatovec v Strunjanu, v katerega je vključenih 38 otrok iz koprske občine. Pri zagotavljanju sredstev za opremo je velik del namenila tudi za računalniško opremo, s tem pa šolam omogočila, da so lahko kandidirale za sofinanciranje MIZŠ in se sodobno računalniško opremile, v zadnjih letih pa je večino sredstev namenila za opremo prostorov v tistih šolah, v katerih se je število učencev povečevalo in se je izkazala potreba po dodatnih učnih prostorih.